Garantie & reparatie

Bij aankoop van een product heeft u altijd een wettelijke garantie. Als u een product koopt mag u ervan uitgaan dat het een deugdelijk product is en dat u het kunt gebruiken waarvoor het bedoeld is. Als een product niet naar behoren functioneert, heeft u recht op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van uw geld. Wat u van een product kunt verwachten hangt af van het soort product, daarom bestaat er in Nederland geen algemene wettelijke garantietermijn. Binnen het Europese recht bestaat er echter wel een vaste garantietermijn.

  • In overeenstemming met Europees recht geven wij 24 maanden garantie op onze Information Speaker, ingaande op de dag van aankoop zoals deze op de factuur staat vermeld.
  • Als er binnen 6 maanden na aankoop een gebrek is aan het product, dan ligt de bewijslast met betrekking tot de deugdelijkheid van het product bij ons, de verkoper.
  • Als er na 6 maanden na aankoop een gebrek is aan het product, dan ligt de bewijslast met betrekking tot de deugdelijkheid van het product bij u, de koper/ consument

NB: Houdt u er alstublieft rekening mee dat de Information Speaker niet val- of stootbestendig is. Val- en stootschade valt dan ook buiten de garantie. Voor meer informatie over de garantie van onze producten verwijzen we u naar onze garantievoorwaarden.

Neemt u svp contact op via contact@informationmedicine.org.

Het is natuurlijk erg vervelend als een product dat u bij ons heeft gekocht defect raakt of niet (meer) goed functioneert. Neemt u in dat geval contact op met onze klantenservice op contact@informationmedicine.org. Onze klantenservice zal u adviseren wat de te volgen procedure is.  Als het product opgestuurd dient te worden doet u dit dan bij voorkeur in de originele verpakking. Stuur ook altijd een kopie van de factuur (uw aankoopbewijs) mee en een nauwkeurige omschrijving van de klacht.

Winkelwagen