Algemene Voorwaarden

Welkom op het platform van Information Medicine! Ons platform is toegankelijk via onze website op www.informationmedicine.org.

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Ze zijn altijd van toepassing wanneer je gebruik maakt van onze diensten of producten koopt die via onze website worden aangeboden. Ze bevatten belangrijke informatie voor jou als consument. Lees ze aandachtig door voordat je onze website gebruikt. Je toegang tot en gebruik van onze diensten, producten en inhoud is afhankelijk van je aanvaarding en naleving van deze voorwaarden. Indien je niet volledig en onherroepelijk akkoord wilt gaan met deze voorwaarden, mag je geen gebruik maken van onze diensten, producten of inhoud.

We kunnen begrijpen dat je geen zin hebt om 9 pagina’s met algemene voorwaarden te lezen voordat je onze website gebruikt. Hier is een kort overzicht van wat je in deze voorwaarden kunt vinden:

In het kort

  1. Definities: de verschillende manieren waarop iets benoemd kan worden.
  2. Algemeen: dat deze voorwaarden altijd van toepassing zijn, maar dat ze geen enkel wettelijk recht uitsluiten.
  3. Prijzen en informatie: Alles wat je moet weten over de prijzen van alles wat we aanbieden, wat is inbegrepen in die prijzen en welke betaalmethoden we accepteren. Tevens informatie over verzending en levering. Vermeldt ook dat je geen rechten kunt claimen in geval van kennelijke programmeer- en typefouten. Er staat ook dat je een abonnement op elk moment kunt opzeggen. In het geval van een internationale bestelling ben je er zelf verantwoordelijk voor dat je de douanevoorschriften van je land kent en weet wat je mag importeren.
  4. Herroepingsrecht: Er staat in dat je het recht hebt om te retourneren of te annuleren, hoe dit werkt en welke verplichtingen je als klant hebt, maar ook welke verplichtingen wij als bedrijf hebben. Korte versie: Als je ervoor kiest om een product te retourneren, betaal je de retourkosten. De kosten voor het product zelf en de bezorgkosten worden vergoed. Je hoeft geen reden voor je retour op te geven. We mogen wel vragen naar de reden.
  5. Klachten, aanvullingen en feedback: hoe communiceer je met ons als je tevreden of juist teleurgesteld bent, een klacht hebt of gewoon wat wil weten. Ook staat hier wat je wettelijke rechten zijn als je klachten hebt.
  6. Garantievoorwaarden, reparatie en garantietermijn: hier staat wat wel en niet binnen de garantie valt, wat te doen in geval van reparatie en wat het garantietermijn is voor onze producten.
  7. Garantie disclaimers en beperking van aansprakelijkheid: geeft de beperkingen van onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aan. Stelt tevens dat websites niet altijd werken en dat dit buiten onze controle kan liggen.
  8. Overmacht: wij zijn niet verantwoordelijk voor contractbreuk als gevolg van oorzaken buiten onze controle.
  9. Slotbepaling en jurisdictie: welke wetten zijn van toepassing. In het kort betekent het dat niets wat we in onze documenten vermelden, enig wettelijk recht vervangt. Het betekent ook dat alles wat niet in deze voorwaarden (of onze andere voorwaarden) wordt vermeld, nog steeds wettelijk van toepassing kan zijn.
  10. Contactgegevens: hoe je contact met ons kunt opnemen.

1. Definities
1.1 Information Medicine BV: alle verwijzingen naar het ‘bedrijf’, ‘Information Medicine’, Information Medicine platform’, ‘ons’, ‘onze’, ‘wij’.
1.2 Consument: alle verwijzingen naar ‘je’ ‘u’, ‘uw’, ‘hij’, ‘zij’, ‘hun’ de ‘gebruiker’ of de ‘klant’: In het kader van deze algemene voorwaarden valt onder consument zowel een natuurlijk persoon als een onderneming.
1.3 Natuurlijk persoon: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen; die een overeenkomst aangaat met Information Medicine BV en/ of is geregistreerd op onze website(s).
1.4 Onderneming: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen; die een overeenkomst aangaat met Information Medicine BV en/ of is geregistreerd op onze website(s).
1.5 Website: alle verwijzingen naar de ‘website’ omvatten alle (toekomstige) URL’s die eigendom zijn van Information Medicine BV.
1.6 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Information Medicine BV en de consument waarvan deze algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.7 Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
1.8 Communicatie: omvat communicatie per (mobiele) telefoon, sms, tekstberichten, e-mail, via de website en post- of koeriersdienst.
1.9 Abonnement: een abonnement dat toegang geeft tot die delen van de content van het Information Medicine platform die bij dat specifieke abonnement zijn inbegrepen.
1.10 Producten: goederen aangeboden door of gekocht bij Information Medicine BV.
1.11 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

2. Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Information Medicine BV en de consument.
2.2 Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn alleen geldig indien deze door beide partijen gezamenlijk schriftelijk zijn overeengekomen in een aparte overeenkomst.
2.3 Volgens de toepasselijke wetgeving heb je mogelijk bepaalde rechten die niet contractueel kunnen worden beperkt. Deze voorwaarden zijn op geen enkele manier bedoeld om die rechten te beperken.
2.4 We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht wanneer ze op de website worden geplaatst.
2.5 De ingangsdatum onderaan dit document geeft aan wanneer deze voorwaarden voor het laatst zijn gewijzigd.
2.6 Voor kennisgevingen per e-mail geldt de datum van ontvangst als de datum waarop een dergelijke kennisgeving is verzonden.

3. Prijzen en informatie
3.1 Abonnementen
a) Information Medicine BV biedt haar diensten aan via betaalde abonnementen. Een beschrijving van de kenmerken en prijzen van de verschillende abonnementen is beschikbaar op onze website.
b) Abonnementsgelden dienen voorafgaand aan de abonnementsperiode te zijn betaald aan Information Medicine BV.
c) Afhankelijk van het type abonnement zal Information Medicine BV het verschuldigde bedrag voor de volgende termijn na de eerste betaling automatisch in rekening brengen.

3.2 Abonnementsprijzen, duur, opzegging en verlenging
a) Alle prijzen en overige informatie op de website en op andere uitingen van Information Medicine BV zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
b) Je abonnement is strikt persoonlijk. Het is verboden om een derde partij van je account gebruik te laten maken
c) Alle informatie die je hebt verstrekt of gaat verstrekken bij het aanmaken van je account, is juist, volledig en up-to-date. Je werkt je accountgegevens zo nodig bij.
d) Je stemt ermee in je gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk te houden. Information Medicine BV is niet aansprakelijk voor misbruik van je gebruikersnaam, wachtwoord of andere manier om jezelf te identificeren bij het gebruik van onze diensten, producten of inhoud. Daarom kan Information Medicine BV ervan uitgaan dat als een persoon inlogt op de website onder jouw gebruikersnaam, jij dit bent. Als je vermoedt dat een van je website-ID’s is misbruikt, moet je dit onmiddellijk melden aan Information Medicine via contact@informationmedicine.org.
e) We bieden abonnementen aan voor verschillende periodes. Kijk voor een actueel overzicht van onze abonnementen op onze website.
f) Alle abonnementen worden automatisch verlengd voor eenzelfde periode als het initiële abonnement. Informatie over je abonnement kun je vinden in je account.
g) Je kunt de verlenging van je abonnement op elk moment annuleren via je account of door contact op te nemen met onze klantenservice via e-mail: contact@informationmedicine.org
h) Indien je een abonnement hebt gekocht via een App Provider, dien je dit abonnement ook rechtstreeks bij die App Provider op te zeggen.
i) Je ontvangt geen restitutie van de reeds betaalde vergoedingen voor de huidige abonnementsperiode, daarom blijft het betreffende abonnement toegankelijk tot het einde van die abonnementsperiode.

 1. 3.3 Prijswijzigingen
  a) Information Medicine BV behoudt zich het recht voor om de prijsvoorwaarden voor abonnementen op elk moment te wijzigen. Wij zullen de klant redelijkerwijs van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen.
  b) Wijzigingen in de prijsvoorwaarden hebben geen terugwerkende kracht en zijn alleen van toepassing op abonnementsverlengingen nadat dergelijke gewijzigde prijsvoorwaarden zijn gecommuniceerd.
  c) Prijswijzigingen gaan in bij aanvang van de volgende abonnementsperiode volgend op de datum van prijswijziging.
  d) Door de Information Medicine Service te blijven gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is geworden, heb je de nieuwe prijs geaccepteerd. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. Indien je niet akkoord gaat met de wijzigingen in de prijsvoorwaarden van Information Medicine BV, kun je ervoor kiezen je abonnement niet te verlengen.

3.4 Betaalmethoden
a)Alle aankopen moeten vooraf worden betaald.
b) Je ontvangt een bevestigingsmail nadat we de betaling voor je bestelling hebben bevestigd.
c) Wij accepteren MasterCard, Visa, Delta, Maestro, iDeal, Solo en PayPal.
d) Om ervoor te zorgen dat je creditcard of betaalpas niet zonder jouw toestemming wordt gebruikt kunnen we je naam, het adres en andere persoonlijke informatie die je tijdens het bestelproces verstrekt hebt valideren aan de hand van geschikte databases van derden.
e) Alle door jou verstrekte informatie wordt veilig en strikt behandeld in overeenstemming met de Data Protection Act 1998.

3.5 BTW, belastingen en andere toeslagen
a) Tenzij anders overeengekomen of aangegeven, zijn alle tarieven inclusief BTW.
b) Belastingen worden berekend op basis van de verzendbestemming en gespecificeerd op de pagina met het besteloverzicht en op de factuur.
c) Belastingtarieven zijn gebaseerd op de tarieven die van kracht zijn op het moment van afschrijving. Deze bedragen kunnen in de loop van de tijd veranderen met lokale belastingvereisten in uw land, staat, regio of zelfs stad. Eventuele wijzigingen in belastingtarieven worden automatisch toegepast op basis van de accountgegevens die aan ons zijn verstrekt.
d) Alle toepasselijke omzetbelastingen, andere heffingen (inclusief bankkosten), belastingen en in- en uitvoerrechten zijn exclusief.
e) We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor belastingen, heffingen, douanerechten, quarantainekosten of opslagkosten voor pakketten die worden bepaald door uw lokale douanekantoor. Deze kosten staan los van de verzendkosten en worden rechtstreeks door de uitvoerende instantie in rekening gebracht.
f) Elk land heeft andere wetten en regels over het kopen van producten uit andere landen. Voordat je een bestelling plaatst, dient je ervoor te zorgen dat je de lokale douanewetten kent met betrekking tot de verzending van o.a. voedingssupplementen. Het is jouw verantwoordelijkheid om te weten wat legaal is in het land van bestemming en wat niet. Wij zullen nooit bewust een product verzenden naar een land wanneer er voor dat land een vergunning nodig is voor het verzenden en ontvangen van dat betreffende product. We verzenden altijd discreet en op een manier die het beste helpt bij het ontvangen van je bestelling. Als je vragen hebt over internationale bestellingen, neem dan contact op met je lokale douanekantoor.
g) Er wordt geen restitutie verleend voor artikelen die bij lokale douanekantoren in beslag zijn genomen of niet zijn afgeleverd, tenzij ze aan ons worden geretourneerd.

3.6 Bestelling en verzendbevestiging
a) Je ontvangt een e-mailbevestiging zodra je bestelling met succes is geplaatst en betaald, inclusief bestelnummer en gekozen verzendmethode.
b) Zorg ervoor dat je verzendadres correct is, aangezien we goederen niet kunnen omleiden zodra ze naar je onderweg zijn.
c) Zodra de bestelling klaar is voor verzending, ontvang je een verzendbevestiging per e-mail met trackinginformatie, indien van toepassing.

3.7 Leveringsvoorwaarden
a) Information Medicine BV verzendt producten elke werkdag – van maandag tot en met vrijdag, exclusief feestdagen. We streven ernaar bestellingen binnen 2 werkdagen na het plaatsen van de bestelling te verwerken en te verzenden.
b) Als er een probleem is met de verwerking van je bestelling of met de beschikbaarheid van de door gekozen goederen, zal onze klantenservice je binnen 28 werkdagen na je transactie met ons informeren over de verwachte leverdatum. Houd rekening met extra tijd (details op aanvraag) voor de levering van speciale bestellingen.
c) Als je vragen hebt over de levering, neem dan contact op met onze klantenservice (contact@informationmedicine.org).
d) Bezorgkosten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor huidige tarieven zie 3.9.
e) Als je in een afgelegen gebied woont, kunnen er extra verzendkosten in rekening worden gebracht. Als dit het geval is, nemen we voorafgaand aan de verzending contact met je op.
f) Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade veroorzaakt door te late levering of niet-levering door de vervoerder. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van die zaken, waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant zijn ontvangen.

3.8 Algemene schattingen van de verzendtijd per locatie
a) Standaard koeriersopties (binnenlands): 1-7 werkdagen
b) Standaard koeriersopties (internationaal) 7-30 werkdagen
c) Express koerier-opties (binnenlands): 1-2 werkdagen
d) Express koerier -opties (internationaal): 4-12 werkdagen
Voor de exacte levertijd van uw bestelling verwijzen we u naar onze website of klantenservice.

3.9 Verzendkosten
a) Verzending binnen Nederland tussen de €4 en €15
b) Verzending binnen de EU tussen de €4 en €15
c) Verzending buiten de EU tussen de €10 en €26
Voor de exacte verzendkosten van uw bestelling verwijzen we u naar onze website of klantenservice.

3.10 Te late betaling
a) Je komt je verplichtingen niet na als je niet vóór of op de betalingstermijn betaalt. Indien je na twee of meer betalingsherinneringen niet hebt betaald, kan Information Medicine BV het abonnement beëindigen.
b) Ondanks opzegging is abonnementsgeld verschuldigd tot het einde van de looptijd van dat abonnement. Indien je niet op tijd betaalt (ook als Information Medicine BV het verschuldigde bedrag niet kan incasseren), kan Information Medicine BV je (tijdelijk) de toegang tot onze diensten of een onderdeel daarvan ontzeggen.
c) Information Medicine BV mag de wettelijk toegestane incassokosten in rekening brengen en/of de vordering overdragen aan een incassobureau.

 3.11 Overige voorwaarden
a) Alle datakosten die je maakt voor of door het gebruik van onze services zijn voor eigen rekening.
b) Information Medicine adviseert om onze diensten zoveel mogelijk te gebruiken via (gratis) WIFI-netwerken.
c) Vouchers of andere kortingscodes uitgegeven door Information Medicine zijn nimmer inwisselbaar voor geld. Eventuele kortingen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van een abonnement of aanvullende producten die worden aangeboden via de Information Medicine Website.
d) Omdat onze diensten en producten in de loop van de tijd evolueren, kunnen we, naar eigen inzicht, alle of een deel van de diensten, producten en inhoud op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of beëindigen.

4 Herroepingsrecht
4.1 Voor producten
a) De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Information Medicine BV mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet tot opgave van de reden(en) verplichten.
b) De in het vorige lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
i. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Information Medicine BV mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
ii. Als de levering van een product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
iii. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

4.2 Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
a) De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst tot levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Information Medicine BV mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet tot opgave van de reden(en) verplichten.
b) De in het vorige lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.
c) Voor het afsluiten van een abonnement betekent dit dat de consument, vanaf de dag van afsluiten van het abonnement, 14 dagen gebruik kan maken van het abonnement en binnen deze 14 dagen het recht heeft om het abonnement zonder opgaaf van reden op te zeggen.
i.  Bij opzegging van het abonnement binnen 14 dagen vindt restitutie van het volledig betaalde termijnbedrag van dat betreffende abonnement plaats.

4.3 Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht
a) Indien Information Medicine BV de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke overeenkomst, bepaald in overeenstemming met de bedenktijd in de vorige leden van dit artikel.
b)Indien Information Medicine BV de in het vorige lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft gekregen.

4.4 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
a) Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en functie van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
b) De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid a).
c) De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Information Medicine BV hem niet alle wettelijk verplichte informatie over zijn herroepingsrecht heeft verstrekt.

4.5 Verzendkosten retourneren
a) Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in paragraaf 4.1-4.3 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Information Medicine BV. Dit is niet nodig als Information Medicine BV heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
b) De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de redelijke en duidelijke instructies.
c) Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
d) De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Tenzij Information Medicine BV aangeeft de kosten zelf te dragen.
e) Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

4.6 Verkeerde levering of beschadigde producten
a) We proberen onze producten zo goed mogelijk te selecteren en te verpakken om ervoor te zorgen dat ze in goede staat aankomen. Als een product echter beschadigd of defect aankomt, of je iets anders ontvangt dat wat je had besteld, zullen we het gratis vervangen of een volledige terugbetaling geven. Het product dient dan binnen 30 dagen na ontvangst naar ons retour gestuurd te worden op het adres vermeld bij punt 9.
b) In deze omstandigheden betalen wij ook de kosten van de retourzending. Vraag een bewijs van verzending aan bij de betreffende pakketdienst, zodat we de terugbetaling van de verzendkosten voor de retourzending kunnen verwerken.
c) Voor vragen over het retourneren van artikelen later dan 30 dagen na eerste aankoop, kun je ons een e-mail sturen voor meer informatie.
d) Deze bepalingen hebben geen invloed op je wettelijke rechten.
e) De klant stemt ermee in zijn zending bij levering te inspecteren en eventuele schade onmiddellijk binnen 5 dagen na levering te melden.
f) De klant stemt ermee in dat Information Medicine BV niet aansprakelijk is voor enige schade indien informatie en een foto van de schade niet binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Information Medicine BV zijn verstrekt.

4.7 Verplichtingen Information Medicine BV
a) Als Information Medicine BV de melding van herroeping door de consument langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt Information Medicine BV onverwijld een ontvangstbevestiging na ontvangst van deze melding.
b) Information Medicine BV vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Information Medicine BV in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Information Medicine BV aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
c) Information Medicine BV gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt bij aankoop, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
d) Terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen nadat Information Medicine Bv het product retour heeft ontvangen
e) Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere wijze van levering dan de goedkoopste standaard levering, hoeft Information Medicine BV de extra kosten voor de duurdere wijze van betalen niet te vergoeden.

5. Klachten, complimenten en feedback
a) Elke klacht, compliment of feedback over een van onze producten of diensten kan per e-mail, post of telefoon worden ingediend. Bij punt 9 vind je onze contactgegevens. Wij streven ernaar je klacht, compliment of feedback binnen vijf werkdagen na de vermoedelijke dag van ontvangst af te handelen.
b) In het geval dat we je klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, zullen we je binnen 14 werkdagen informeren over de stappen die we zullen nemen en het waarschijnlijke tijdschema van die stappen.
c) Als je ideeën, suggesties of andere feedback geeft in verband met het gebruik van Information Medicine’s diensten, producten of enige inhoud, is dergelijke feedback niet vertrouwelijk en kan deze door ons zonder beperking en zonder betaling aan jou worden gebruikt.
d) Een consument die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en inwoner is van de Europese Unie kan ook een klacht indienen via het online platform voor alternatieve geschillenbeslechting (ODR-platform). Het ODR-platform is te vinden via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr . 

6. Garantievoorwaarden, reparatie en garantietermijn

 Garantievoorwaarden
a) Information Medicine BV garandeert dat het product vrij is van fabricage-, en/of materiaalfouten, op voorwaarde dat:
i. Het product rechtstreeks aan u is verkocht via Information Medicine bv of door een geautoriseerde wederverkoper.
ii. In nieuwstaat aan u is geleverd.
iii. In de originele verpakking is geleverd.
iv. Dat het product onder normale omstandigheden is gebruikt.

b) De factuur die u na het plaatsen en betalen van uw bestelling van ons ontvangt is tevens uw garantiebewijs. Bewaart u deze dus goed. Bent u de factuur kwijt, dan kunt u deze terugvinden in uw persoonlijke dashboard onder het kopje facturen. Als u geen account bij ons hebt, neemt u dan contact op met onze klantenservice op contact@informationmedicine.org.
c) Binnen de garantietermijn wordt de Information Speaker kosteloos hersteld of vervangen voor hetzelfde of een gelijkwaardig product als herstel niet mogelijk is. Er worden geen verzendkosten gerekend wanneer garantie van toepassing is.
d) Wordt een bestelling zichtbaar beschadigd afgeleverd door de betreffende bezorgdienst, weiger deze dan in ontvangst te nemen en teken niet voor ontvangst. Het product komt automatisch bij ons retour en wij zorgen voor de levering van een nieuw exemplaar.
e) Er zijn een aantal situaties die buiten onze garantie vallen, namelijk:
i. Schade of defecten door vallen, stoten of opzet.
ii. Defecten door ondeskundig gebruik, bijvoorbeeld het verkeerd aansluiten van de speaker of een opgeblazen speaker etc.
iii. Normale slijtage door gebruik.
iv. Defecten door ongeautoriseerde modificaties en reparaties van derden.
v. Vocht-, water- en brandschade.
vi. Schade of defecten door blikseminslag en elektromagnetische inductie als gevolg van bliksem.
vii. Als u problemen heeft met een Information Speaker die u tweedehands heeft gekocht vallen gebreken buiten de garantie, maar u mag in dat geval altijd contact met ons opnemen op contact@informationmedicine.org zodat we kunnen kijken of we toch een oplossing kunnen bieden.

6.2 Reparatie
a) Het is natuurlijk erg vervelend als een product dat u bij ons heeft gekocht defect raakt of niet (meer) goed functioneert. Neemt u in dat geval contact op met onze klantenservice op contact@informationmedicine.org. Onze klantenservice zal u adviseren wat de te volgen procedure is.  Als het product opgestuurd dient te worden doet u dit dan bij voorkeur in de originele verpakking. Stuur ook altijd een kopie van de factuur (uw aankoopbewijs) mee en een nauwkeurige omschrijving van de klacht.

6.3 Garantietermijn
a) Bij aankoop van een product heeft u altijd een wettelijke garantie. Als u een product koopt mag u ervan uitgaan dat het een deugdelijk product is en dat u het kunt gebruiken waarvoor het bedoeld is. Als een product niet naar behoren functioneert, heeft u recht op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van uw geld. Wat u van een product kunt verwachten hangt af van het soort product, daarom bestaat er in Nederland geen algemene wettelijke garantietermijn. Binnen het Europese recht bestaat er echter wel een vaste garantietermijn.
i. In overeenstemming met Europees recht geven wij 24 maanden garantie op onze Information Speaker, ingaande op de dag van aankoop zoals deze op de factuur staat vermeld.
ii. Als er binnen 6 maanden na aankoop een gebrek is aan het product, dan ligt de bewijslast met betrekking tot de deugdelijkheid van het product bij ons, de verkoper.
iii. Als er na 6 maanden na aankoop een gebrek is aan het product, dan ligt de bewijslast met betrekking tot de deugdelijkheid van het product bij u, de koper/ consument.
iv. NB: Houdt u er alstublieft rekening mee dat de Information Speaker niet val- of stootbestendig is. Val- en stootschade valt dan ook buiten de garantie. Voor meer informatie over de garantie van onze producten verwijzen we u naar onze garantievoorwaarden. 

7 Garantiedisclaimers en beperking van aansprakelijkheid

 7.1 Je vrijwaart Information Medicine BV en haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen etc. van en tegen alle claims, geschillen, eisen, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten en uitgaven, inclusief, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige vergoedingen , voortkomend uit of op enigerlei wijze gerelateerd aan (i) uw toegang tot of gebruik van onze diensten, producten of inhoud of (ii) uw schending van deze voorwaarden.
7.2 Niets in deze voorwaarden sluit aansprakelijkheid uit of beperkt de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die niet anderszins door de wet in Nederland mag worden beperkt of uitgesloten.
7.3 We geven geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de inhoud van de website.
7.4 We garanderen niet dat de website of de server die deze beschikbaar maakt vrij is van virussen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens de gebruiker voor enig verlies van welke aard dan ook als gevolg van enige actie die is ondernomen op basis van materiaal of informatie op de website.
7.5 Noch Information Medicine BV noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van onze diensten, producten of inhoud is aansprakelijk voor enige incidentele, speciale, voorbeeld- of gevolgschade, inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van gegevens of goodwill, onderbreking door computerschade of systeemstoring. De kosten van vervangende diensten of producten die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden of uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van onze diensten, producten of inhoud. Tevens ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of enige andere juridische theorie, en of Information Medicine BV al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, zelfs als wordt vastgesteld dat een beperkt rechtsmiddel dat hierin wordt beschreven niet aan zijn essentiële doel heeft voldaan. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toe, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.
7.6 In geen geval zal Information Medicine BV de aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband met deze voorwaarden of uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van onze diensten, producten of inhoud de door u betaalde bedragen overschrijden. Of vijftig euro (€ 50,-), indien je geen betalingsverplichtingen hebt jegens Information Medicine BV.
7.7 Elk advies of aanbeveling gegeven door Information Medicine BV of haar werknemers of agenten aan de klant met betrekking tot de opslag, toepassing of het gebruik van de websitediensten en producten van Information Medicine, dat niet (i) schriftelijk is bevestigd in enige contract of (ii) schriftelijk overeengekomen tussen de partijen door middel van wijziging van een contract en deze algemene voorwaarden worden gevolgd of volledig gevolgd op eigen risico van de klant en dienovereenkomstig is Information Medicine BV niet aansprakelijk voor dergelijk advies of aanbeveling die niet zo is bevestigd.
7.8 We zijn niet aansprakelijk, contractueel of onrechtmatig (inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid), behalve wanneer we frauduleus of nalatig zijn geweest in het geven van een verkeerde voorstelling van zaken.
7.9 De uitsluiting en beperking van schade zoals hierboven uiteengezet zijn fundamentele elementen van de basis van de overeenkomst tussen Information Medicine BV en de klant. Deze clausule heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument, noch op uw recht om contracten te annuleren, volgens de wet in Nederland.

8 Overmacht
8.1We zijn niet aansprakelijk of worden geacht in strijd te zijn met het contract voor enige vertraging in de uitvoering of het niet nakomen van een van onze verplichtingen wanneer een dergelijke vertraging of tekortkoming te wijten is aan een oorzaak buiten onze redelijke controle. In dergelijke omstandigheden hebben we het recht tot een redelijke verlenging van de tijd om dergelijke verplichtingen na te komen. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, worden de volgende redenen beschouwd als oorzaken buiten onze redelijke controle:
a) Overmacht, explosie, overstroming, storm, brand of ongeval; oorlog of oorlogsdreiging, sabotage, opstand, oproer of claim; pandemie; handelingen, beperkingen, voorschriften, verordeningen, verboden of maatregelen van welke aard dan ook van de kant van een regering, parlementaire of lokale overheid; import- of exportregelgeving of embargo’s; stakingen, uitsluitingen of andere vakbondsacties of handelsgeschillen (zowel met medewerkers van Information Medicine BV als met een derde); moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, arbeid, brandstof, onderdelen of machines; stroomuitval of apparatuur storing, materiële contractbreuk of ander verzuim van onze leveranciers of onderaannemers. Indien dergelijke omstandigheden het ons onmogelijk maken om de bestelde artikelen geheel of gedeeltelijk binnen een redelijke termijn te leveren, is de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen vermeerderd met de daarbij behorende redelijke verzendkosten.

9 Slotbepaling en jurisdictie
9.1 Op alle overeenkomsten tussen jou en Information Medicine BV is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit de voorwaarden en alle overeenkomsten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Niets in deze Algemene Voorwaarden wordt geacht afbreuk te doen aan uw wettelijke rechten onder Nederlands recht.
9.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Information Medicine BV gevestigd is.
9.3 Als op enig moment een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, onder enige wet of bepaling, wordt die voorwaarde of bepaling of enig onderdeel geacht geen deel uit te maken van deze voorwaarden, maar de afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden zal niet worden aangetast.
9.4 Het nalaten van Information Medicine BV om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. De verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling is alleen effectief indien schriftelijk en ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van Information Medicine BV. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden, zal de uitoefening door een van de partijen van een van haar rechtsmiddelen onder deze voorwaarden geen afbreuk doen aan haar andere rechtsmiddelen onder deze voorwaarden of anderszins.
9.5 Je mag je respectieve rechten of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden niet toewijzen of overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Information Medicine BV. Elke poging om deze voorwaarden toe te wijzen of over te dragen, zonder een dergelijke toestemming, is nietig en heeft geen effect.
9.6 Information Medicine BV kan haar respectieve rechten en verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk vrijelijk toewijzen of overdragen aan een derde partij, zonder beperking. Onder voorbehoud van het voorgaande zijn deze voorwaarden bindend in het voordeel van de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

10 Contactgegevens
Heb je vragen over deze voorwaarden of de diensten of producten, neem dan contact op met Information Medicine via contact@informationmedicine.org Information Medicine BV, Bisschopsweg 2, 3732 HW De Bilt, Nederland. Information Medicine BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 80352693.

Laatst bijgewerkt: 11 mei 2023

Winkelwagen