INFORMATION MEDICINE

the symphony of our inner nature

WAT IS INFORMATION MEDICINE​

In harmonie met de symfonie van onze innerlijke natuur

Informatiegeneeskunde is een relatief nieuwe vorm van geneeskunde – het is in onze visie dé geneeskunde van de toekomst. Het spreekt met harmonische frequenties in de vorm van geluid en licht, heel direct uw zelfhelende vermogen en de interne intelligentie in uw lichaam aan. Dit maakt heling op het diepste niveau mogelijk: van body, mind & spirit.

Vanuit het perspectief van Informatiegeneeskunde zijn de meeste aandoeningen informatieverstoringen, of frequentieverstoringen, die beginnen als disbalans in de resonantie op celniveau. Hierbij raakt de samenwerking, de harmonie tussen cellen verstoord. Hoe groter de disbalans, hoe minder juiste informatie de cel nog doorgeeft aan andere cellen. Er ontstaat een chaotische trilling die ‘de harmonie van het symfonieorkest’ verstoort. Het orkest gaat vals spelen en de lichaamseigen frequenties van de cellen resoneren ‘out of tune’: ze zijn dissonant en vibreren niet meer in harmonie.

Frequentieverstoringen kunnen diverse oorzaken hebben, waar we allemaal mee worden geconfronteerd in het dagelijkse leven. Zoals ziekteverwekkers waaronder pathogene bacteriën, virussen, schimmels en parasieten, toxinen, vervuilende stoffen, stralingsbelasting, verkeerde voeding, stress, emoties, systemische, erfelijke belastingen, te weinig of verkeerde beweging, et cetera.

Met lichaamseigen frequenties in de vorm van geluid (harmonische tonen) en licht (elektromagnetische informatie) kunnen we het lichaam heel gericht informeren en op celniveau aanzetten tot communicatie, samenwerking en herstel. Het lichaam heelt zichzelf en stemt weer af op gezondheid, vitaliteit en veerkracht. De cellen komen weer ‘in tune’ met hun oorspronkelijke harmonische resonantie.

Elk geluidsbestand is uniek en met zorg samengesteld uit onze uitgebreide database met harmonische frequenties.

Onze geluidstherapie heeft 3 unieke aspecten:

aspect_body-mind-spirit

Body, mind & spirit

Onze harmonische frequenties zijn werkzaam in alle lagen: body, mind & spirit. Elk geluidsbestand begint met een aardingstoon om het lichaam ontvankelijk te maken voor de informatieprikkels. Het volgt een natuurlijke opbouw vanaf de buitenste lagen naar binnen toe. Vanuit de spirituele laag (spirit) met persoonlijke en kosmische frequenties van o.a. chakra’s, connecties en familiepatronen, gaat het over naar de energetische laag (mind) met frequenties vanuit de Oosterse geneeskunde zoals de meridianen en de vijf elementen, naar de frequenties die werkzaam zijn in de fysieke laag (body) met bijvoorbeeld alle lichamelijke onderdelen van een bepaald gewricht. Door deze opbouw kan het lichaam de harmonische informatieprikkels goed opnemen.

aspect_analemma

Analemma

Natuurlijke frequenties volgen het ritme van de seizoenen en variëren per dag. Ze zijn afgestemd op de stand van de zon ten opzichte van de aarde. De zonnestand schuift iedere dag een stukje op en maakt door het jaar heen een analemma beweging. Natuurlijke frequenties volgen dit ritme en schuiven mee op. De analemma ziet er uit als het figuur acht en is wellicht beter bekend als het oneindigheidssymbool. Ons lichaam, en meer specifiek het water in onze cellen, is afgestemd op deze kosmische harmonie. Om werkzaam te zijn, moet de aangeboden informatie in de vorm van harmonische frequenties actueel zijn. Daarom worden de geluidsbestanden aangeboden via online streaming en gecomponeerd op het moment van afspelen.

aspect_harmonics

Harmonics

Iedere afzonderlijke geluidsfrequentie is opgebouwd uit maar liefst 16 tonen. Het geheel vormt samen een Harmonic en is een compositie van de grondtoon met 7 boventonen die tegelijkertijd in het yin en in het yang spectrum worden afgespeeld. Computers en digitale systemen kunnen van zichzelf geen harmonische of natuurlijke frequenties produceren. Een programmeertaal bestaat simpel gezegd uit ‘nullen en enen’ die frequenties omzet in vlakke, constante en onnatuurlijke tonen. Digitale informatie wordt vaak in gecomprimeerde vorm aangeboden via o.a. MP3-bestanden. Zo gaat een deel van de informatie verloren. Het verschil is vaak niet hoorbaar, maar om informatie gericht in te kunnen zetten in de vorm van geluidstherapie, zijn de harmonische tonen essentieel! De complexe samenstelling en de natuurlijke harmonische resonantie die ontstaat tussen de 16 tonen creëert het unieke en kenmerkende golvende geluid van onze geluidsfrequenties.

“Met water, geluid en licht  in de vorm van elektromagnetische golven componeren we de symfonie van de innerlijke natuur. Hoe natuurlijker en zuiverder de informatieprikkel is, hoe beter het lichaam de frequenties zal opnemen. De unieke finetuning die we hebben ingebouwd in onze geluidsbestanden is essentieel voor heling. De lichaamscellen herkennen de harmonische tonen als ‘de oorspronkelijke resonantie van de cellen’ en absorberen wat ze nodig hebben.”

drs. Eric Laarakker, oprichter van Information Medicine

WETENSCHAP

In de periode juni t/m december 2022 is via Den Hoek, de holistische praktijk voor Dier & Mens, een eerste wetenschappelijke studie uitgevoerd naar de effecten van onze information medicine-geluidstherapie met harmonische frequenties. We zijn blij te kunnen melden dat de uitkomsten positief en veelbelovend zijn. Dit vraagt om verdere verdieping en we zijn inmiddels gestart met de 2e onderzoeksronde.

In de periode januari 2021 t/m april 2023 hebben ruim 2000 participanten deelgenomen aan de pilotstudie online geluidstherapie. Via het netwerk van de Holistische praktijk voor Dier & Mens Den Hoek uit de Bilt in Nederland, konden deelnemers (cliënten en diereigenaren) zich aanmelden voor deze pilot. In ruil voor hun deelname hebben zij hun ervaringen met ons gedeeld: via reviews, tussentijdse enquêtes en persoonlijke verslagen. Dit heeft voor ons zeer waardevolle informatie opgeleverd, over zowel de technische aspecten van het online aanbieden van onze diensten en hoe dit te verbeteren, als over de beleving en werkzaamheid van de geluidsbehandelingen. De vele positieve reacties die we tijdens deze pilotfase – met verder onderzoek, ontwikkeling en heel veel finetunen in de praktijk – hebben ontvangen waren voor ons een hartverwarmende aanmoediging om door te zetten en dit online platform te realiseren. Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

DE GELUIDSBESTANDEN

Via deze website bieden we onze innovatieve geluidstherapie met harmonische frequenties aan. U kunt kiezen uit de geluidsbestanden in onze online audiotheek. Per sessie kunnen twee geluidsbestanden tegelijk worden afgespeeld. De geluidsbestanden zullen elkaar versterken en zorgen voor synergie.

Elk geluidsbestand is uniek en met zorg samengesteld om vanuit alle lagen werkzaam te zijn: body, mind & spirit. Om de harmonische frequenties in het lichaam te kunnen opnemen is een zo volledig en zuiver mogelijke overdracht van informatie nodig. Daarom adviseren we de bestanden af te spelen via een goede kwaliteit speaker op een locatie met een stabiele internetverbinding. Meer informatie hierover vindt u bij onze FAQ. Voor de optimale werking raden we graag het gebruik van de Information Speaker aan.

Ja, ik kies voor gezondheid, vitaliteit en veerkracht!

Wilt u ervaren wat onze geluidstherapie voor uw gezondheid en welzijn kan betekenen? Kies het abonnement dat het beste bij u past en stem uzelf vanaf vandaag af op gezondheid, vitaliteit en veerkracht met onze harmonische frequenties. Neem deel aan de revolutie naar de toekomst!

U kunt de geluidstherapie  twee weken op proef uitproberen en u kunt op elk moment opzeggen.

Winkelwagen