WETENSCHAP

genezen met informatie is dé geneeskundige (r)evolutie naar de toekomst

Pilotfase online geluidstherapie via Holistische praktijk Den Hoek

In de periode januari 2021 t/m januari 2023 hebben ruim 1800 participanten deelgenomen aan de pilotstudie online geluidstherapie. Via het netwerk van de Holistische praktijk voor Dier & Mens Den Hoek uit de Bilt in Nederland, konden deelnemers (cliënten en diereigenaren) zich aanmelden voor deze pilot. In ruil voor hun deelname hebben zij hun ervaringen met ons gedeeld: via reviews, tussentijdse enquêtes en persoonlijke verslagen. Dit heeft voor ons zeer waardevolle informatie opgeleverd, over zowel de technische aspecten van het online aanbieden van onze diensten en hoe dit te verbeteren, als over de beleving en werkzaamheid van de geluidsbehandelingen. De vele positieve reacties die we tijdens deze pilotfase – met verder onderzoek, ontwikkeling en heel veel finetunen in de praktijk – hebben ontvangen, waren voor ons een hartverwarmende aanmoediging om door te zetten en dit online platform te realiseren. Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Information Medicine Enquête December 2021

pie-chart_20-80
Mijn gezondheid is verbeterd
met gebruik van een externe speaker
218 respondenten
80% positief beantwoord
pie-chart_24-76
Mijn klachten zijn verminderd
met gebruik van een externe speaker
223 respondenten
76% positief beantwoord
pie-chart_24-76
Ik voel me meer ontspannen
met gebruik van een externe speaker
199 respondenten
76% positief beantwoord

Information Medicine Enquête July 2022

pie-chart_10-90
Mijn gezondheid is verbeterd
met gebruik van een externe speaker
218 respondenten
90% positief beantwoord
pie-chart_22-78
Ik voel me meer ontspannen en minder gestresst
met gebruik van een externe speaker
223 respondenten
78% positief beantwoord

Pilotstudie naar de invloed van de Information Medicine geluidsbestanden op het microbioom

shutterstock_1649015524 voor website

Vanuit onze missie, om met behulp van Information Medicine en het behandelen met harmonische frequenties, de gezondheidsrevolutie naar de toekomst vorm te geven, hebben we onderzoek laten doen naar de samenstelling en de gezondheid van het microbioom in de darmen door middel van ontlastingsonderzoek. Met een pilotstudie in de periode van juli t/m december 2022, hebben we gekeken naar de invloed die de Information Medicine geluidsbestanden met harmonische frequenties hebben op het microbioom. Deze resultaten hebben we vergeleken met een ‘placebogroep’: dat wil zeggen mensen die geen behandeling ondergingen. De eerste resultaten hiervan zijn:

  • De hoeveelheid aan Butyraat producerende bacteriën in de darmen is toegenomen in de Information Medicine-groep in vergelijking met de placebogroep. Dit is een positief effect want in de wetenschappelijke literatuur wordt beschreven dat het in mindere mate aanwezig zijn van deze bacteriën geassocieerd is met o.a. de aanwezigheid van ontstekingen in de darm en een sombere stemming.
  • Zowel in de Information Medicine groep als in de placebogroep hadden alle deelnemers een tekort aan de Akkermansia bacterie. Na 3 maanden was bij 40% van de deelnemers van de Information Medicine groep deze Akkermansia bacterie in hoger aantal aanwezig versus 10% in de placebogroep. Dit is een positief effect want deze bacterie zorgt voor een stevige darmwand, ondersteunt de suikerstofwisseling en beschermt tegen ontstekingen in het lichaam.

Pilotstudie naar de invloed van de Information Medicine geluidsbestanden op de hersenactiviteit m.b.v. QEEG - hersen onderzoek

Het QEEG (Quantitatieve Electro-Encephalo-Gram) is een manier om de hersenactiviteit in verschillende gebieden van het brein in kaart te brengen. Het maakt de elektrische activiteit in het brein zichtbaar in de vorm van hersengolf patronen (spectra). Daarnaast wordt gemeten hoe de verschillende breindelen met elkaar communiceren  (coherenties). Deze gegevens kan je analyseren en zijn verschillend voor de metingen gedaan met de ogen dicht en met de ogen open.

Met de Information Medicine Pilot Studie in de periode juli t/m december 2022, hebben we gekeken naar de invloed van de Information Medicine geluidsbestanden met harmonische frequenties op deze  werkingsmechanismen van de hersenen. Deze resultaten hebben we vergeleken met een ‘placebo groep’: dat wil zeggen van mensen die geen behandeling ondergingen. De eerste resultaten hiervan zijn:

  • Om mee te beginnen liet de Information Medicine groep meer ‘veranderingen’ zien in spectra en coherenties in vergelijking met de placebogroep. Over het algemeen is een QEEG onder gelijkblijvende condities stabiel. ‘Verandering’ van de hersenactiviteit is daarmee op zichzelf al een positief teken van effect. Het betekent namelijk dat de hersenactiviteit minder in de ‘vaste (vaak disfunctionele) patronen’ verloopt en dat er dynamiek ontstaat voor meer functionele patronen.
  • Maar nog belangrijker: de coherenties van de Information Medicine groep vertoonden meer positieve veranderingen dan de placebogroep. Dat wil zeggen dat de verschillende delen van het brein beter met elkaar in verbinding kwamen en beter met elkaar gingen communiceren in vergelijking met de placebogroep, daarmee een verbeterde afstemming tussen de verschillende hersengebieden verkrijgend.
  • Daarnaast liet de Information Medicine groep een positieve verandering zien in de coherenties in een specifieke frequentieband (12-15 Hz, vooral in de conditie “ogen open”) welke belangrijk is voor de regulatie van het autonome zenuwstelsel. Deze positieve verandering indiceert een verhoogde stressbestendigheid van deze groep.
3d-medical-figure-with-brain-highlighted voor website
Winkelwagen