Disclaimer (incl. Medical & Health)

Op het gebruik van onze website (www.informationmedicine.org) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht deze voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

1. Medische & Health disclaimer

 • Alle informatie op deze website is van algemene aard en houdt geen rekening met iemands persoonlijke omstandigheden of situatie.
 • Raadpleeg altijd een geregistreerde zorgverlener of arts voor medisch advies.
 • Information Medicine BV beweert noch wil beweren dat het gebruik van geluidstherapie kan voldoen aan individuele verwachtingen of aannames.
 • Information Medicine BV beweert noch wil beweren dat informatie op deze website en het gebruik van geluidstherapie aangeboden via deze website een vervanging is voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling door een geregistreerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg of arts.
 • Geluidstherapie is bedoeld als ondersteuning van uw algehele gezondheid en welzijn.
 • Als u vragen of opmerkingen heeft over een medische klacht, procedure, behandeling of ziekte, raadpleeg dan altijd uw eigen arts of zorgverlener.
 • Gebruik tijdens zwangerschap of dracht uitsluitend in overleg met de behandelend zorgverlener of arts.

2. Gebruik van informatie

 • De inhoud van deze website is met zorg samengesteld en wij doen ons uiterste best om te allen tijde volledige en correcte informatie te verstrekken. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend. Ook is Information Medicine BV niet aansprakelijk voor eventuele fouten op deze website en behoudt zij zich het recht om informatie en/of prijzen op ieder moment aan te passen of te wijzigen.
 • De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
 • Aan de informatie kan geen rechten worden ontleend. Information Medicine BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
 • Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Information Medicine BV en de gebruiker van de website ontstaan.

3. E-mail

 • Information Medicine BV garandeert niet dat e-mails die aan Information Medicine BV worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails vanwege zijn aard niet kan worden gegarandeerd.
 • Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.

4. Hyperlinks

 • Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Information Medicine BV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Information Medicine BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

5. Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle publicaties en uitingen van Information Medicine BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
 • Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Information Medicine BV daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 • Zie voor meer informatie over dit onderwerp onze Privacy Policy.

Mocht u problemen ondervinden op onze website of onjuistheden, onvolledigheden of onrechtmatigheden constateren, neem dan contact met ons op. We zullen ons uiterste best doen om dit zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Deze disclaimer maakt deel uit van onze ‘Algemene Voorwaarden’.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via: contact@informationmedicine.org.

Laatst bijgewerkt: 13 juli 2023

Winkelwagen