,

Water (Vijf Elementen)

Dit geluidsbestand bevat de balancerende frequenties die betrekking hebben op het element Water, de bijbehorende organen, emoties, chakra’s, meridianen, mogelijke aandoeningen en symptomen.

Het element Water hoort bij de winter.

 Het element Water is verbonden met het instinctieve bewustzijn, de Yin-energie, wilskracht en innerlijke wijsheid. Bij verstoring van dit element wordt de kosmische informatie vanuit het Vuur niet meer ontvangen en kan angst zich gaan manifesteren. Water is de antenne, de ontvanger en doorgever van kosmische informatie. Met andere woorden, Water materialiseert de Kwantum Informatie. Hoe meer coherent het water is in je lichaam en omringende energieveld, des te zuiverder wordt de informatie verwerkt en doorgegeven.

Watertypes hebben een sterke wilskracht en kunnen erg eigenwijs zijn, ze kunnen anderen vaak goed inschatten en leven vanuit hun onderbuikgevoel. Ze zijn rustig, niet opdringerig, ingetogen, graag op zichzelf en ze kunnen eenkennig zijn. Ze overdenken alles graag goed en het gezegde ‘stille wateren, diepe gronden’ is typerend voor het watertype. Ze worden graag in hun eigen waarde gelaten. Ze zijn fysiek sterk, met een welgevormd, lichaam met lange benen en doordringende ogen. Bij vermoeidheid zijn ze gevoelig voor zwarte kringen onder de ogen. Ook zijn ze gevoelig voor koude en zoeken ze graag de warmte op.

Het Water-element staat voor de organen nieren en blaas. Bij de nieren hoort de emotie angst. Angst geeft een sterke reactie op de bijnieren. Te lang teveel angst/stress kan leiden tot uitputting van de bijnieren, waardoor klachten kunnen ontstaan zoals een terugkerende blaasontsteking.

Nierenergie heeft volgens de Chinese geneeswijze ook een relatie met botten, gewrichten en onderrugklachten. Rugklachten kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van langdurige angst en stress, maar ook tijdens de wisseling van de seizoenen kan dit probleem opspelen. Bewegingsproblemen verergeren daarom ook vaak bij kou.

In de Chinese geneeswijze wordt een verstoorde nierenergie beschouwd als een belangrijke oorzaak van artrose en bewegingsproblemen, de nieren hangen onder andere samen met de botten.
Vanuit de acupunctuur zorgen de nieren voor gezonde botten en de milt voor gezonde en soepele gewrichtsvloeistof. Als één van deze twee organen uit balans raakt, kunnen er dus eerder gewrichtsklachten ontstaan.

Dit geluidsbestand kan ingezet worden als onderhoud om een element in balans te houden, maar ook bij fysieke problemen. Ook kan dit geluidsbestand in een specifiek seizoen ingezet worden, in dit geval de winter.

Ter ondersteuning bij gewrichtsklachten kan dit geluidsbestand worden gecombineerd met het geluidsbestand regeneratie en het geluidsbestand voor het aangedane gewricht of gewrichten algemeen.

Ter ondersteuning bij angsten kan dit bestand worden gecombineerd met geluidsbestanden zoals aarding & ontspanning, trauma emotioneel-PTSS, innerlijke balans en alignment.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen