,

Uveïtis

Dit geluidsbestand bevat de balancerende frequenties die werkzaam zijn voor de aandoening uveïtis.

Uveïtis is een overreactie van het immuunsysteem, wat een ontsteking van het vaatvlies van het oog en aanliggende structuren veroorzaakt. Dit omvat de iris, vaatvlies, netvlies en de oogzenuw. Meestal gebeurt dit na een eerste oogletsel of infectie (herpesvirus, Lyme, leptospirose). Uveïtis kan geleidelijk ontstaan of acuut en er zijn drie vormen; uveïtis anterior (aan de voorkant), uveïtis intermedia (middenin), uveïtis posterior (aan de achterkant). Soms is er sprake van een ontsteking in het hele oog, dat noemt men pan uveïtis.

Uveïtis kan ontstaan aan één oog, in beide ogen tegelijk of wisselen tussen beide ogen. Symptomen kunnen zijn een pijnlijk rood oog, tranende ogen, wazig zicht, ogen worden overgevoelig voor licht en er kunnen zwarte vlekjes of slierten in het beeld. Uveïtis kan leiden tot tijdelijke of blijvende vermindering van het gezichtsvermogen

Dit geluidsbestand kan goed worden gecombineerd met de geluidbestanden Immuunsysteem boost, Auto-immuun, Trauma fysiek, Regeneratie of Ogen & Zicht.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen