,

Trauma Fysiek

Dit geluidsbestand bevat de balancerende frequenties die betrekking hebben op fysieke, lichamelijke trauma’s, kwetsuren, letsels en verwondingen in het algemeen. Een fysiek trauma is een lichamelijke verwonding na bijvoorbeeld een ongeluk. Het is gericht op de behandeling van lichamelijk letsel en kan ook goed worden ingezet voor ondersteuning van het herstel na een ingreep.

Dit geluidsbestand kan goed gecombineerd worden met het geluidsbestand Regeneratie en het geluidsbestand voor het aangedane lichaamsdeel. Bijvoorbeeld bij kreupelheid in het onderbeen kun je denken aan de combinatie van de geluidsbestanden Trauma Fysiek, Spronggewricht – Hak, Pezen & Banden, Regeneratie, Trauma emotioneel – PTSS

NB: Voor de behandeling van psychisch/emotioneel trauma, verwijzen we graag naar het geluidsbestand Trauma emotioneel – PTSS.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen