,

Trauma emotioneel – PTSS

Het geluidsbestand Trauma emotioneel – PTSS bevat de balancerende frequenties die kunnen helpen om psychisch trauma te verwerken en weer ontspannen en veerkrachtig in het leven te staan. Het is heel geschikt ter ondersteuning van het behandelen van grote of kleine, bewuste of onbewuste wonden in je ziel oftewel emotionele trauma’s en kwetsuren.

Een emotioneel trauma is een psychische verwonding ten gevolge van een schokkende gebeurtenis. Voor de behandeling van lichamelijk trauma/letsel verwijzen we graag naar het geluidsbestand Trauma fysiek.

Een trauma is een onverwerkte negatieve gebeurtenis vanuit het verleden, zoals een ongeval, pijnlijke en/of plotselinge verlieservaringen, ernstige ziektes, chronische ziekten, natuurrampen, emotionele of fysieke verlatenheid, emotioneel, fysiek of seksueel misbruik, oorlog, geweld of verdreven worden, etc. Een trauma kan aanvoelen als een onzichtbare wond in je ziel. Het is niet te zien aan de buitenkant, maar je voelt het wel. De gebeurtenis blijft je als het ware achtervolgen en voor vervelende gevoelens zorgen. Eenvoudig gezegd is een trauma eigenlijk een overbelasting van de hersenen. De overbelasting ontstaat ten gevolge van een heftige ervaring die de hersenen (nog) niet hebben kunnen verwerken. Je hersenen blijven in een constante staat van overmatige waakzaamheid.

Bij een mentaal, emotioneel trauma kunnen o.a. de volgende klachten voorkomen: flashbacks, nachtmerries, herbelevingen, concentratieproblemen, angst/stress, verdriet, boosheid, vermijdingsgedrag, vermoeidheid, hulpeloosheid, prikkelbaarheid, verhoogde bloeddruk/hartslag, kans op depressie of verslavingsproblematiek. Deze psychische klachten kunnen leiden tot een posttraumatische stressstoornis, oftewel PTSS. Dit geluidsbestand is heel geschikt ter ondersteuning van het behandelen van grote of kleine, bewuste of onbewuste wonden in je ziel oftewel emotionele trauma’s en kwetsuren.

Dit geluidsbestand kan goed worden gecombineerd met geluidsbestanden als Uitlijnen van je verleden, Nieuwe tijdlijn, Magdalena, Aarding & Ontspanning, Alignment, Protection, Stress en Innerlijke balans. Bij slaapproblemen t.g.v. emotioneel trauma kan dit geluidsbestand goed worden gecombineerd met het geluidsbestand Slaap. Bij depressieve klachten kan dit geluidsbestand goed worden gecombineerd met het geluidsbestand Depressie.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen