,

Schildklier

Dit geluidsbestand bevat de balancerende frequenties die betrekking hebben op de schildkier, de bijbehorende functies en mogelijke aandoeningen, waaronder hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie en ontstekingen.

Fysieke laag: ter ondersteuning van het goed functioneren van de schildklier. De schildklier bevindt zich onder in de hals, voor de luchtpijp. Het schildklierhormoon in de schildklier stimuleert de stofwisseling. De schildklier kan te snel of te langzaam werken, met een te snelle of te langzame stofwisseling tot gevolg.

In het geval van hyperthyreoïdie maakt de schildklier te veel schildklierhormoon aan, waardoor sprake is van een te snel werkende schildklier. Hyperthyreoïdie is bijna altijd een auto-immuunziekte, een ziekte waarbij het lichaam antistoffen (afweerstoffen) vormt tegen zichzelf, in dit geval tegen de schildklier. Bijvoorbeeld de ziekte van Graves. Klachten van hyperthyreoïdie kunnen zijn hartkloppingen, gewichtsverlies, overmatig transpireren, trillende vingers, overactiviteit, vermoeidheid en/of een snelle hartslag. Soms kan een vergrote schildklier in de hals worden gevoeld of gezien.

Een te langzaam werkende schildklier maakt te weinig schildklierhormoon. Dit is meestal aangeboren, maar kan ook op latere leeftijd zijn ontstaan. De oorzaak kan zijn een schildklierontsteking. Ook is het mogelijk dat hypothyreoïdie ontstaat doordat een te hard werkende schildklier is behandeld met radioactief jodium of met een operatie. Klachten van hypothyreoïdie kunnen zijn moeheid, kouwelijkheid, een droge huid, gewichtstoename, ruim bloedverlies bij de menstruatie, brokkelige nagels, obstipatie of haaruitval.

Energetische laag: vanuit de traditionele Oosterse geneeskunde is de schildklier energetisch verbonden met de drievoudige verwarmer meridiaan (driewarmer), de nierenergie, de galblaasenergie en de leverenergie. De schildklier als energetisch orgaan is onder andere verantwoordelijk voor de wisselwerking tussen schildklierhormonen, bijnierhormonen en geslachtshormonen. Het is ook verbonden met het lymfestelsel en het verspreiden van water en andere vloeistoffen in het lichaam. Bij disbalans kunnen er klachten optreden als doofheid, oorsuizen en/of spanning in het buikgebied. Mentaal kun je moeite hebben je innerlijke balans te vinden, last hebben van vermoeidheid of depressie. De schildklier is verbonden met het element vuur.

Persoonlijke laag: vanuit de traditionele Indiase geneeskunde is de schildklier verbonden met het vijfde chakra of keelchakra. Bij dit chakra hoort het thema communiceren en jezelf uitdrukken, expressie, maar ook met reiniging, zuivering en harmoniseren van tegenstellingen. Uit balans kan dit klachten geven met oren, kaken, mond, keel en schouderpijn. Je steeds meer afsluiten en/of niet meer vertrouwen op je innerlijke stem.

Dit geluidsbestand kan goed worden gecombineerd met de geluidsbestanden Endocrien mannelijk of vrouwelijk, Regeneratie, Burn-out of Auto-immuun.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen