,

Schildklier

Dit geluidsbestand bevat de balancerende frequenties die betrekking hebben op de schildkier, de bijbehorende functies en mogelijke aandoeningen, waaronder hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie en ontstekingen.

Fysieke laag: ter ondersteuning van het goed functioneren van de schildklier. De schildklier bevindt zich onder in de hals, voor de luchtpijp. Het schildklierhormoon in de schildklier stimuleert de stofwisseling. De schildklier kan te snel of te langzaam werken, met een te snelle of te langzame stofwisseling tot gevolg. In het geval van hyperthyreoïdie maakt de schildklier te veel schildklierhormoon aan, waardoor sprake is van een te snel werkende schildklier. Hyperthyreoïdie is bijna altijd een auto-immuunziekte, een ziekte waarbij het lichaam antistoffen (afweerstoffen) vormt tegen zichzelf, in dit geval tegen de schildklier.  Klachten van hyperthyreoïdie bij dieren kunnen zijn: gewichtsverlies ondanks enorme eetlust (polyfagie), veel drinken (polydipsie), veel plassen (polyurie), hyperactiviteit, rusteloosheid, een (te) snelle hartslag of spijsverteringsklachten zoals diarree. Soms kan een vergrote schildklier in de hals worden gevoeld of gezien.

Een te langzaam werkende schildklier maakt te weinig schildklierhormoon. Dit is meestal aangeboren, maar kan ook op latere leeftijd zijn ontstaan. De oorzaak kan zijn een schildklierontsteking. Klachten van hypothyreoïdie kunnen zijn moeheid, sloomheid, kouwelijkheid, dik worden ondanks weinig eten, niet afvallen ondanks dieetmaatregelen, wisselende kreupelheid, een droge huid, diarree of juist obstipatie, trage hartslag, rode ontstoken ogen, droevige gelaatsuitdrukking of haaruitval.

Energetische laag: vanuit de traditionele Chinese geneeskunde is de schildklier energetisch verbonden met de drievoudige verwarmer meridiaan (driewarmer), de nierenergie, de galblaasenergie en de leverenergie. De schildklier als energetisch orgaan is onder andere verantwoordelijk voor de wisselwerking tussen schildklierhormonen, bijnierhormonen en geslachtshormonen. Het is ook verbonden met het lymfestelsel en het verspreiden van water en andere vloeistoffen in het lichaam. Bij disbalans kunnen er klachten optreden als doofheid en spanning in het buikgebied. Mentaal kunnen er klachten zijn als vermoeidheid, depressie en moeite hebben je innerlijke balans te vinden. De schildklier is verbonden met het element vuur.

Dit bestand kan goed worden gecombineerd met de geluidsbestanden Endocrien mannelijk of vrouwelijk, Regeneratie, Overtraining & Burn-out of Auto-immuun.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen