,

Voorhoofdsholte & Sinussen

Dit geluidsbestand bevat de balancerende frequenties die betrekking hebben op de holtes en sinussen in de bovenste luchtwegen – waaronder voorhoofdsholte, bijholten, neusholte, luchtzakken (paard), kaakholte – en eventueel daar aan gerelateerde aandoeningen en klachten, waaronder holte-ontsteking.

Fysieke laag: ter ondersteuning van de holtes en sinussen. De neusbijholten of sinussen zijn met lucht gevulde holtes en bevinden zich rond de neusholte en de ogen. In ieder geval zouden de sinussen dienen om de ingeademde lucht te filteren, te verwarmen en te bevochtigen. Ze fungeren ook als klankkast, als resonantieruimten voor geluid en versterken zo de stem. Bovendien verminderen ze het gewicht van de schedel en kunnen ze schokken opvangen zodat de hersenen en oogkassen worden beschermd.

Energetische laag: vanuit de traditionele Oosterse geneeskunde zijn de sinussen energetisch verbonden met de dikke darm meridiaan, de blaasmeridiaan en de maagmeridiaan. Bij disbalans kan men last krijgen van een constant verstopte neus, maar ook van herhaaldelijke bloedneuzen, huidklachten en buiklachten als obstipatie en diarree. Mentaal gezien hoort moeite met los laten bij de dikke darm energie, maar ook gevoelens als verdriet en depressie. De sinussen zijn verbonden met het element metaal.

Bij een bacteriële, virale of schimmelinfectie van de holtes of luchtzakken kan dit geluidsbestand goed worden gecombineerd met het geluidsbestand Immuunsysteem boost. Bij allergische klachten kan dit geluidsbestand goed worden gecombineerd met het geluidsbestand Allergie. Bij influenza kun je ook kiezen voor het geluidsbestand influenza. Als er problemen zijn met kieswortels kan dit geluidsbestand ook worden ingezet.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen