,

Rhinopneumonie

Dit geluidsbestand bevat de balancerende frequenties die betrekking hebben op lichamelijke functies en klachten die een rol spelen bij Rhinopneumonie, inclusief de bijbehorende functies, emoties, chakra’s, meridianen en overige energiesystemen.

Rhinopneumonie (EHV) is een herpesvirusinfectie dat veroorzaakt wordt door twee verschillende herpesvirussen (EHV1 en EHV4) en kent drie verschijningsvormen:

  • Verkoudheidsvorm
  • Abortusvorm
  • Neurologische vorm

Vooral bij jonge paarden komt de verkoudheidsvorm zeer regelmatig voor en wordt voornamelijk door EHV4 veroorzaakt. De paarden hebben niet altijd klinische symptomen, maar de volgende symptomen kunnen voorkomen: koorts, neusuitvloeiing, ademhalingssymptomen, verminderde eetlust en/of dikke benen. Zeer zelden komen bij een infectie met EHV4 abortus en/of neurologische verschijnselen voor.

Een gevaarlijker variant is de EHV1, dit virus kan tevens ademhalingsklachten veroorzaken, maar is meestal ook de oorzaak is van de neurologische en abortus variant. Bij de abortusvariant wordt het veulen vaak in de laatste maanden van de dracht verworpen, echter heeft besmetting doorgaans al eerder plaatsgevonden.

Neurologische verschijnselen beginnen meestal met een wat slappe staarttonus, wankel lopen en soms ataxie. Er kunnen ook ernstiger verlammingsverschijnselen optreden. Gelukkig komt de neurologische vorm slechts incidenteel voor.

De verspreiding van het rhinopneumonie-virus vindt voornamelijk plaats door direct contact tussen paarden of door samen stallen in één ruimte. In principe kan het virus ook door de mens via kleding en handen worden overgedragen als deze van het ene naar het andere paard gaat. Door goed douchen en schone kleding en schoenen kan deze vorm van overbrengen worden uitgesloten. Het passeren van paarden op straat of in het bos is geen mogelijke bron van besmetting wanneer direct contact wordt voorkomen. 

 Dit geluidsbestand kan goed worden gecombineerd met het geluidsbestand Immuunsysteem, Microbioom, Longen, Voorhoofdholte & Sinussen of Spijsvertering & Stofwisseling.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen