,

Regeneratie

Dit geluidsbestand bevat de balancerende frequenties die betrekking hebben op herstel, vernieuwing, verjonging en weefselgroei, de bijbehorende functies, emoties, chakra’s, meridianen en overige energiesystemen.

Regeneratie is het proces van herstel en vernieuwing van bijvoorbeeld cellen en weefsels. Regeneratie maakt het organisme veerkrachtig voor wisselingen en gebeurtenissen die schade, verstoring of ziekte veroorzaken.

Het kan helpen ter ondersteuning van het herstel van allerlei soorten aandoeningen en ziekten, waaronder degeneratieve ziekten en verouderingsklachtenherstel na operaties/ingrepen/letsel, vermoeidheid, krachtverlies en zware emotionele en/of fysieke belasting. Ter bevordering van het herstel op celniveau (bloed, lymfe, weefsels, fascia, DNA, RNA, stamcellen, etc.).

Dit is een van onze meest gebruikte en meest gewaardeerde geluidsbestanden. Regeneratie is zeer geschikt om te combineren met andere geluidsbestanden ter ondersteuning en ter versterking van het herstelproces.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen