,

Premenstrueel syndroom (PMS)

Het geluidsbestand Premenstrueel syndroom (PMS) bevat de balancerende frequenties die betrekking hebben op lichamelijke functies en klachten waarbij PMS een rol speelt.

PMS is een verzamelnaam voor de lichamelijke en emotionele klachten die iemand kan ervaren in de periode na de eisprong en voor de menstruatie, de zogenaamde luteale fase. De klachten die kunnen voorkomen zijn: gevoelige borsten, een opgeblazen gevoel, vocht vasthouden, hoofdpijn en/of stemmingswisselingen, sneller angstig voelen en vermoeidheid. Ook kunnen er cognitieve klachten optreden zoals een verminderd concentratie vermogen en/of het minder vlot kunnen uitvoeren van taken. Een belangrijk kenmerk van PMS is dat de klachten samenhangen met de menstruatiecyclus en als ernstig en belemmerend worden ervaren. Bovengenoemde symptomen kunnen namelijk standaard deels of in mindere mate worden ervaren in de luteale fase.

De precieze oorzaak van PMS is niet bekend, er wordt gesuggereerd dat het brein van vrouwen met PMS gevoeliger reageert op de normale wisselingen van de hormonen oestrogeen en progesteron in de luteale fase. Een hypothese is dat laaggradige ontstekingsreacties hiervan de oorzaak zijn. Ook wordt genoemd dat vrouwen reageren op de interactie van eerder genoemde hormonen met de neurotransmitters serotonine en GABA. Ook kan hoog histamine een rol spelen. Klachten die hierbij passen zijn irritatie, slapeloosheid, hersenmist, gespannen voelen, hoofdpijn en borstpijn. Histamine wisselt gedurende de menstruele cyclus want het wordt beïnvloed door zowel de hormonen oestrogeen als progesteron.

Er worden op fysiek niveau vaak geen meetbare afwijkingen gevonden, bijvoorbeeld in het bloed. Er is in ieder geval niet één specifiek mechanisme wat PMS klachten verklaar voor alle vrouwen. Er spelen hoogstwaarschijnlijk meerdere factoren een rol en PMS klachten kunnen ook gezien worden als een uiting van iemands algemene gezondheid:

  1. Staat van het microbioom
  2. Mate van laaggradige ontstekingen in het lichaam
  3. Mate van hydratie van het lichaam
  4. Mate van beweging
  5. Mate van zonlicht exposure
  6. Mate van alcohol inname
  7. Aanwezigheid van voldoende mineralen (o.a. magnesium) en vitaminen.

Dit geluidsbestand kan goed worden gecombineerd met de geluidbestanden Immuunsysteem boost,  Nervus vagus – microbioom, Regeneratie, Alignment, Aarding & ontspanning, Magdalena, Trauma emotioneel – PTSS, Auto-Immuun, Endocrien Vrouwelijk, Lever of Hout.

Hash

Premenstrueel syndroom (PMS) | Premenstrual syndrome (PMS)


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen