,

Nieuwe Tijdlijn

Dit geluidsbestand bevat de balancerende frequenties die betrekking hebben op de Nieuwe Tijdlijn, de bijbehorende functies, emoties, meridianen en overige energiesystemen.

We leven in een bijzondere tijd, waarin we als mensheid een ‘bewustzijnstransitie’ doormaken en groeien van angst naar liefde, van nemen naar geven, van het gevoel van afgescheiden te zijn naar verbinding en van dualiteit naar eenheid. De aarde bevindt zich met ons in een proces van overgang, waarin een Nieuwe Tijdlijn zich aan ons manifesteert.

Nieuwe inzichten en ontdekkingen geven ruimte aan een groeiend bewustzijn. Oude systemen voldoen niet meer en brokkelen af. Kijk maar naar de ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, klimaat, geneeskunde en gezondheid, politiek, economie, religie, cultuur, etc. Steeds meer mensen ‘ontwaken in een nieuw bewustzijn’ en ervaren een fundamentele behoefte aan meer verbinding, zingeving en harmonie.  Stap voor stap evolueren we als mensheid naar ‘een nieuwe tijd, een nieuwe wereld’, van 3D bewustzijn naar een 5D bewustzijn en verder.

In de tijdlijn van de 3e dimensie (ook wel 3D matrix genoemd) overheerst angst en hebben oude programmeringen en het officiële narratief nog veel grip en controle. Het is een bewustzijn dat gebaseerd is op de illusie dat veiligheid ontstaat als je voldoet aan de verwachtingen van het systeem om je heen. Dit is een tijd van systemen die gefundeerd zijn op de lage frequentie van dualiteit, angst en onzekerheid.

In de tijdlijn van de 4e dimensie overwin je je belemmerende overtuigingen, angsten en onzekerheden. Je doorziet wat zich afspeelt in de wereld en kijkt door de officiële verhalen heen, maar je handelt nog niet altijd vanuit liefde en compassie. Emoties als frustratie, angst en onmacht kunnen je uit verbinding halen. In de 4e dimensie is de strijd tussen het goede en het kwade zichtbaar. Deze tijdlijn vormt de brug tussen de 3e en de 5e dimensie.

In de tijdlijn en het bewustzijn van de 5e dimensie ben je in harmonie met de natuurlijke staat van zijn van de aarde. Zonder kunstmatig grid of matrix is er een diepe verbinding. Een gevoel van eenheid en coherentie, alles is trilling en alles is één. Vanuit liefde en zonder oordeel beschouw je de gebeurtenissen in de wereld. Het licht overwint de duisternis, voor de duistere krachten is er geen ruimte meer.

Deze nieuwe tijd is de tijd van het loslaten van alles wat jou niet langer dient. In deze nieuwe tijd is er geen plaats meer voor karma, incarnatielijnen worden opgeschoond van karmische ballast. Het is nu de tijd om je pijn, je verdriet, je trauma’s liefdevol te omarmen en vervolgens om te zetten in licht, zonder oordeel.

Dit geluidsbestand kan goed worden gecombineerd met bijvoorbeeld de geluidsbestanden, Freedom, Magdalena, Uitlijnen van je verleden, Expansie en Ctrl-Alt-Delete.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen