,

Geopathie

Dit geluidsbestand bevat de balancerende frequenties betrekking hebben op geopathogene belasting.

Geopathie is de verzamelnaam voor alles wat met straling en stralingsbelasting te maken heeft. Dit zijn bijvoorbeeld aardstralen, wateraders, gsm, gsm-zendmasten en hoogspanningskabels.

Deze verschillende geopathogene en electropathogene belastingen kunnen bij sommige mensen en dieren klachten geven en/of de woon-leefomgeving negatief beïnvloeden. De gevoeligheid voor de straling is wisselend voor ieder mens of dier. Het kan bijvoorbeeld negatieve invloed hebben op verschillende systemen zoals het immuunsysteem, hormoonhuishouding, gedrag, orgaansystemen en zelfs de wervelkolom. Dit geluidsbestand kan ook goed in een open ruimte afgespeeld worden om de geopathische belasting op te schonen.

Dit geluidsbestand kan goed worden gecombineerd met de geluidsbestanden Freedom, Alignment, Protection of Regeneratie. In het geval van lichamelijke klachten kan het gecombineerd worden met het geluidsbestand van het betreffende orgaan of lichaamsdeel.

Dit geluidsbestand is ook geschikt om te helpen om ruimtes en je omgeving energetisch op te schonen en in balans te brengen. Het kan dan bijvoorbeeld gecombineerd worden met één van de geluidsbestanden Protection, Cntrl-Alt-Delete, Freedom, Alignment, Uitlijnen van je verleden of Aarding & Ontspanning.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen