,

Freedom

Dit geluidsbestand is bedoeld als een energetische schoonmaak. Het bevordert het herstel van de connectie met je ware zelf. Zonder energetische verstoringen zoals astrale implantaten, programmeringen, overtuigingen en overige negatieve energieën en manipulaties. Wanneer je het gevoel hebt dat anderen op je zijn ‘ingehaakt’ en dat een ander je beperkt in je vrijheid. Bijvoorbeeld in een therapeut-cliënt relatie waar een cliënt zichzelf heeft ingehaakt aan de therapeut. Hetzelfde geldt voor familie, vrienden, (ex)partner, etc. Het is ook bedoeld voor het loslaten van energieën uit vorige levens of bijvoorbeeld overledenen die niet los kunnen laten.

Het bevordert het ontwaken van een hoger, kosmisch bewustzijn.  Kosmisch bewust zijn wil zeggen het geloof dat het hele universum met elkaar verbonden is en een geheel vormt.

Je astrale lichaam is een fijnstoffelijk lichaam met een fysiek verwaarloosbaar gewicht. Ook dit lichaam kan ballast meedragen dat het mag loslaten. Dit geluidsbestand kan helpen de energie in je lichaam vrijelijk te laten stromen.

Dit geluidsbestand kan goed worden gecombineerd met geluidsbestanden als Expansie, Aarding & Ontspanning, Uitlijnen van je verleden, Trauma emotioneel – PTSS, Ctrl-Alt-Delete, Alignment, Expansie of Protection.

Dit geluidsbestand is ook geschikt om te helpen om ruimtes en je omgeving energetisch op te schonen en in balans te brengen. Het kan dan bijvoorbeeld gecombineerd worden met één van de geluidsbestanden Geopathie, Protection, Cntrl-Alt-Delete, Freedom, Alignment of Aarding & Ontspanning.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen