,

Freedom

Dit geluidsbestand is bedoeld als een energetische schoonmaak. Het bevordert het herstel van de connectie met je ware zelf. Zonder energetische verstoringen zoals astrale implantaten, programmeringen, overtuigingen en overige negatieve energieën en manipulaties. Wanneer je het gevoel hebt dat anderen zijn ‘ingehaakt’ op je dier en dat die ander hem beperkt in zijn vrijheid. Bijvoorbeeld in een therapeut-cliënt relatie waar een cliënt zichzelf heeft ingehaakt aan de therapeut, in dit geval het therapiedier. Hetzelfde geldt voor eigenaren, verzorgers, huisgenoten en kuddegenoten die te veel projecteren op het dier. Dit geluidsbestand is ook bedoeld voor het loslaten van energieën uit vorige levens of bijvoorbeeld overledenen die niet los kunnen laten.

 

Het astrale lichaam is een fijnstoffelijk lichaam met een fysiek verwaarloosbaar gewicht. Ook dit lichaam kan ballast meedragen dat het mag loslaten. Dit bestand kan helpen de energie in het lichaam vrijelijk te laten stromen.

 

Het bevordert het ontwaken van een hoger, kosmisch bewustzijn.  Kosmisch bewust zijn wil zeggen het geloof dat het hele universum met elkaar verbonden is en een geheel vormt.

 

Dit geluidsbestand kan goed worden gecombineerd met geluidsbestanden als Aarding & ontspanning, Uitlijnen van je verleden, Trauma emotioneel – PTSS, Alignment of Protection.

 

Noot: Dit bestand is ook geschikt om te helpen om ruimtes en je omgeving energetisch op te schonen en in balans te brengen. Het kan dan bijvoorbeeld gecombineerd worden met één van de bestanden Geopathie, Protection of Aarding & Ontspanning.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen