,

Ctrl-Alt-Delete

Dit geluidsbestand bevat de balancerende frequenties ter ondersteuning van het proces van het opschonen van je morfogenetische veld.

De meesten van ons kennen Ctrl -Alt- Delete als de toetsencombinatie die bedoeld is om een PC te resetten. Deze toetsencombinatie wordt een “soft reboot” (zachte herstart) genoemd. Dit geluidsbestand draagt bij aan een “soft reboot” van onze morfogenetische resonanties.

Een morfogenetisch veld wordt ook wel vorm scheppend informatieveld genoemd. Het verbindt gelijksoortige zaken met elkaar en bestaat uit energie of informatie (resonanties), die vormgeeft aan bijvoorbeeld ons uiterlijk, maar ook aan onze gedragingen en gewoonten. Morfogenetische resonanties zijn een soort geheugenbank of het collectief onderbewuste.

“De vroegere vormen en gedragingen van organismen (zoals mensen, dieren en planten) beïnvloeden gelijksoortige organismen in het heden, via directe verbindingen door de tijd en ruimte” aldus Rupert Sheldrake PhD.

Alles wat we meemaken wordt opgeslagen in het morfogenetische veld. Iedereen heeft zijn eigen morfisch genetische veld, maar je deelt er ook een met je voorouders, je familie, je gezin en andere systemen waar je onderdeel van bent (geweest). Het bevat de herinnering van al deze energiestructuren.

Bepaalde structuren kunnen nog vele generaties doorwerken en zorgen voor programmaties in gedrag en gewoonten die moeilijk te doorbreken zijn. Generaties na generaties vervallen steeds in dezelfde oude patronen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan oorlogen, verslavingen en geweld. Hoe langer iets onderdeel is van een bepaald systeem, hoe moeilijker het systemische patroon te doorbreken is.

Dit geluidsbestand is bedoeld om te ondersteunen bij het proces van het opschonen van de morfogenetische resonanties en bij het loslaten van bijbehorende belastende patronen en systematische programmaties. Om je te helpen de lading die aan bepaalde gewoontes zit los te laten. Om vrij te worden van alle lagen uit het verleden van voorouders, familie, vrienden en andere systemen en al die dingen die er niet meer toe doen. Een soft reboot als aanzet om jezelf opnieuw vorm te geven als kosmisch wezen en je ware potentieel te leven.

Dit geluidsbestand kan goed worden gecombineerd met de geluidsbestanden Expansie, Magdalena, Uitlijnen van je verleden, Nieuwe tijdlijn, Freedom en Trauma emotioneel – PTSS.

Dit geluidsbestand is ook heel geschikt om te helpen om ruimtes in balans te brengen. Het kan dan bijvoorbeeld gecombineerd worden met het geluidsbestanden Geopathie, Aarding & Ontspanning, Alignment, Protection, Freedom, Uitlijnen van je verleden of Stress.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen