,

Ctrl-Alt-Delete

Dit geluidsbestand bevat de balancerende frequenties ter ondersteuning van het proces van het opschonen van het morfogenetische veld.

 

Ook voor dieren kan het opschonen van dit morfogenetisch veld erg belangrijk zijn. Ook zij kunnen belast zijn met energie uit hun familielijnen (zeker in bepaalde lijnen binnen de fokkerij) en hun omgeving.

 

De meesten van ons kennen Ctrl -Alt- Delete als de toetsencombinatie die bedoeld is om een PC te resetten. Deze toetsencombinatie wordt een “soft reboot” (zachte herstart) genoemd. Dit geluidsbestand draagt bij aan een “soft reboot” van onze morfogenetische resonanties.

 

Een morfogenetisch veld wordt ook wel vorm scheppend informatieveld genoemd. Het verbindt gelijksoortige zaken met elkaar en bestaat uit energie of informatie (resonanties), die vormgeeft aan bijvoorbeeld ons uiterlijk, maar ook aan onze gedragingen en gewoonten. Morfogenetische resonanties zijn een soort geheugenbank of het collectief onderbewuste.

 

“De vroegere vormen en gedragingen van organismen (zoals mensen, dieren en planten) beïnvloeden gelijksoortige organismen in het heden, via directe verbindingen door de tijd en ruimte” aldus

Rupert Sheldrake PhD.

 

 

Alles wat we meemaken wordt opgeslagen in het morfogenetische veld. Iedereen heeft zijn eigen morfisch genetische veld, maar je deelt er ook een met je voorouders, je familie, je gezin en andere systemen waar je onderdeel van bent (geweest). Het bevat de herinnering van al deze energiestructuren

 

Bepaalde structuren kunnen nog vele generaties doorwerken en zorgen voor programmaties in gedrag en gewoonten die moeilijk te doorbreken zijn. Generaties na generaties vervallen steeds in dezelfde oude patronen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan oorlogen, verslavingen en geweld. Hoe langer iets onderdeel is van een bepaald systeem, hoe moeilijker het te doorbreken is.

 

Dit geluidsbestand is bedoeld om te ondersteunen bij het proces van het opschonen van de morfogenetische resonanties en bij het loslaten van bijbehorende belastende patronen en systematische programmaties. Om je te helpen de lading die aan bepaalde gewoontes zit los te laten. Om vrij te worden van alle lagen uit het verleden van voorouders, familie, vrienden en andere systemen en al die dingen die er niet meer toe doen. Een soft reboot als aanzet om jezelf opnieuw vorm te geven als kosmisch wezen en je ware potentieel te leven.

 

Dit geluidsbestand kan goed worden gecombineerd met de geluidsbestanden Expansie, Magdalena, Uitlijnen van je verleden, Nieuwe tijdlijn, Freedom en Trauma emotioneel – PTSS.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen