,

Hersenschudding

Dit geluidsbestand bevat de balancerende frequenties die betrekking hebben op een hersenschudding.

Een hersenschudding (medische term commotio cerebri) is een lichte vorm van hersenletsel. Deze wordt veroorzaakt door een klap op de schedel, een val op de schedel, of ander fysiek trauma (schedeltrauma). Er wordt onderscheid gemaakt tussen een lichte en een zware hersenschudding.

Bekende symptomen van een lichte hersenschudding zijn hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braakneigingen, slaperigheid, traag denken, geheugenproblemen en wazig zien. Bij een zware hersenschudding of hersenkneuzing kunnen deze symptomen langer aanhouden en daarnaast kun je last krijgen van symptomen zoals moeite met communicatie, dubbelzien, tijdelijke halfzijdige verlamming en/of gevoelsverlies.

Dit geluidsbestand kan goed gecombineerd worden met de geluidsbestanden Regeneratie, Trauma fysiek, Hoofdpijn, Whiplash of Nervus vagus – Microbioom.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen