,

Bloeddruk balans

Dit geluidsbestand bevat de balancerende frequenties die betrekking hebben op het ondersteunen van de bloedruk, met de bijbehorende functies, emoties, chakra’s, meridianen en overige energiesystemen.

Bloeddruk is de druk die in de bloedvaten ontstaat door het samentrekken van de hartspier. Het is de kracht waarmee het bloed door de bloedvaten wordt gepompt en de druk die daardoor wordt uitgeoefend op de wanden van de bloedvaten. De bloeddruk is verantwoordelijk voor het leveren van zuurstof aan alle organen. Bloeddrukwaardes worden weergegeven in mmHg, millimeter kwik. Bij het meten van bloeddruk worden twee waardes gemeten, de bovendruk en de onderdruk.

Bovendruk

De bovendruk of systolische druk is de druk van het bloed op de bloedvaten op het moment dat het hart samentrekt waardoor de druk op de vaatwanden stijgt. Een hoge bovendruk wordt ook wel hypertensie genoemd. Wanneer je bovendruk te hoog is staan vooral de grote slagaderen meer onder druk. Hierdoor wordt minder zuurstof naar de organen gestuurd. Een lage bovendruk, ook wel hypotensie genoemd, is meestal onschuldig.

Onderdruk

De onderdruk of diastolische druk is wanneer het hart zich ontspant en zich weer vult met bloed. De druk op de vaatwanden neemt nu af. Bij een hoge onderdruk ontstaat vooral meer druk op de kleine bloedvaten. Een lage onderdruk komt weinig voor.

De bloeddrukwaarden tussen de verschillende diersoorten kunnen erg verschillen. Toch kan je gemiddeld zeggen dat een bovendruk van meer dan 160 mmHg als hoog wordt gezien en een onderdruk onder de 70 mmHg aan de lage kant is.

Bloeddruk is geen vaststaand gegeven maar veranderd voortduren onder invloed van bijvoorbeeld activiteiten en emoties. Het is ook afhankelijk is van het soort dier, ras, geslacht, erfelijkheid, emoties, lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, etc.

Oorzaken van een hoge bloeddruk kunnen zijn: schildklieraandoeningen, tumoren in de bijnieren, nierfalen, hartproblemen, overgewicht, suikerziekte of insuline resistentie, Equine Metabool Syndroom (EMS), ziekte van Cushing, acromegalie, maar ook het gebruik van prestatie medicatie/ drugs (paarden). De meest voorkomende oorzaak van hoge bloeddruk is echter ouderdom.

De gevolgen van een hoge bloeddruk kunnen bij dieren zijn onder andere: hersenbloeding, blind worden, hartfalen en nierfalen.

Symptomen hoge bloeddruk:

  • Het dier is apathisch of sloom.
  • Hoofdpijn (en zich daardoor terugtrekken)
  • Vaak drinken en plassen
  • Bloed of eiwit in urine
  • Bloedneus
  • Hartruis
  • Gewichtsverlies
  • Epileptische aanval

Een lage bloeddruk komt veel minder voor. De oorzaken kunnen zijn: shock, te laag bloedvolume door bijvoorbeeld uitdroging of een bloeding ergens in het lichaam, tijdens operatie, sepsis (bloedvergiftiging) of anafylaxie. Een lage bloeddruk is onder ander te herkennen aan zwakte, sufheid en flauwvallen.

Dit geluidsbestand kan goed gecombineerd worden met de geluidsbestanden Regeneratie, Cardio-Hart-Bloedcirculatie, Innerlijke balans en Alignment.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen