,

Bloeddruk balans

Dit geluidsbestand bevat de balancerende frequenties die betrekking hebben op het ondersteunen van de bloedruk, met de bijbehorende functies, emoties, chakra’s, meridianen en overige energiesystemen.

Bloeddruk is de druk die in je bloedvaten ontstaat door het samentrekken van je hartspier. Het is de kracht waarmee het bloed door de bloedvaten wordt gepompt en de druk die daardoor wordt uitgeoefend op de wanden van de bloedvaten. De bloeddruk is verantwoordelijk voor het leveren van zuurstof aan alle organen. Gemiddeld trekt een hartspier 60 tot 100 keer per minuut samen. Bloeddrukwaardes worden weergegeven in mmHg, millimeter kwik. Bij het meten van bloeddruk worden twee waardes gemeten, de bovendruk en de onderdruk.

Bovendruk

De bovendruk of systolische druk is de druk van het bloed op de bloedvaten op het moment dat het hart samentrekt waardoor de druk op de vaatwanden stijgt. De bovendruk is gewoonlijk tussen de 120 en 140 mmHg. Een hoge bovendruk wordt ook wel hypertensie genoemd. Wanneer je bovendruk te hoog is staan vooral de grote slagaderen meer onder druk. Hierdoor wordt minder zuurstof naar de organen gestuurd. Een lage bovendruk, ook wel hypotensie genoemd, is meestal onschuldig. Wanneer je een langere periode een lage bovendruk hebt kan je last krijgen van duizeligheid.

Onderdruk

De onderdruk of diastolische druk is wanneer het hart zich ontspant en zich weer vult met bloed. De druk op de vaatwanden neemt nu af. De onderdruk is gewoonlijk tussen de 60 en de 90 mmHg. Bij een hoge onderdruk ontstaat vooral meer druk op de kleine bloedvaten. Een lage onderdruk komt weinig voor, dit kan klachten van onder andere gevoel van duizeligheid en flauwte veroorzaken.

Je bloeddruk is geen vaststaand gegeven maar verandert voortdurend onder invloed van bijvoorbeeld activiteiten en emoties. Het is ook afhankelijk van geslacht, de gemiddelde bloeddruk van mannen ligt gewoonlijk iets hoger dan bij vrouwen. Daarnaast spelen fysieke gesteldheid en erfelijkheid ook een rol.

Dit geluidsbestand kan goed gecombineerd worden met de geluidsbestanden Regeneratie, Cardio-Hart-Bloedcirculatie, Innerlijke balans en Alignment.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen