,

Blaas

Dit geluidsbestand bevat de balancerende frequenties die betrekking hebben op de blaas en urinewegen in het algemeen, de bijbehorende functies en betrokken onderdelen, emoties, chakra’s, meridianen, mogelijke aandoeningen en symptomen.

Fysieke laag: ter ondersteuning van de blaasfunctie en het omzetten van afvalstoffen in urine en de opslag en afvoer van urine.

Energetische laag: vanuit de traditionele Oosterse geneeskunde is het blaas energetisch verbonden met het netwerk van meridianen: de blaasmeridiaan, de galblaasmeridiaan en de dikke darm meridiaan. De blaas is verbonden met het element water (botten, merg, oren) en de ontvangst en afvoer van onzuivere vloeistoffen. De blaas is het yange aspect van het element water en heeft een nauwe relatie met de nier (yin orgaan van het element water). Bijbehorende positieve emoties: zachtmoedigheid, wijsheid, wilskracht. Negatieve emoties: angst, overmatig controle willen houden.

Persoonlijke laag: vanuit de traditionele Indiase geneeskunde is de blaas verbonden met het eerste chakra. Thema’s die daarbij horen zijn: zekerheid, veiligheid, overleving, lichaamsbewustzijn, daadkracht, gegrond zijn. Uit balans: angst, vermoeidheid, stress, onzekerheid, verstoorde relatie met jezelf en met de natuur, moeite hebben met veranderingen en geldzorgen.

In geval van een infectie aan de blaas of blaasontsteking, raden we aan dit geluidsbestand te combineren met het geluidsbestand Immuunsysteem boost.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen