,

Veroudering – Aging

Het geluidsbestand Veroudering – Aging bevat de balancerende frequenties die kunnen bijdragen om verouderingsprocessen en verouderingsklachten te vertragen c.q. tegen te gaan.

 

Veroudering wordt geassocieerd met het verval van allerlei functies (biologisch, fysiologisch, ecologisch, psychologisch, etc.) en ook met een afname van het vermogen om je aan te passen aan metabolische stress. Sommige leeftijdsgebonden veranderingen zijn goedaardig, zoals een grijzende vacht. Andere veranderingen resulteren in achteruitgang van de functie van de zintuigen (zien, horen, proeven, ruiken, voelen) in dagelijkse activiteiten en brengen een verhoogde vatbaarheid mee voor ziekte, kwetsbare gezondheid en verminderde veerkracht.  Veroudering is een van de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van chronische degeneratieve ziekten.

 

Dit geluidsbestand is samen met het geluidsbestand Regeneratie het ‘anti-aging product’ onder onze geluidsbestanden.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen