Voorwaarden

De Fair use policy is opgenomen in onze algemene voorwaarden om misbruik van abonnementen te voorkomen. We willen voorkomen dat iemand bijvoorbeeld als consument een wellness of premium abonnement afsluit, maar vervolgens zijn hele familie of het hele bedrijf gebruik laat maken van dit abonnement.

We gaan ervan uit dat u als consument maximaal 1-2 sessies per dag afspeelt.

Als blijkt dat iemand substantieel meer geluidsbestanden gebruikt dan te verwachten valt bij zijn/ haar abonnement dan zullen we contact opnemen met die gebruiker. Bij vermoeden van misbruik van de fair use policy behouden we ons het recht voor om het aantal te beluisteren geluidsbestanden voor die gebruiker te beperken.

Fair use policy:

Het wellness abonnement is voor privégebruik, waarbij we er van uit gaan dat u er 1 x per dag gebruik van maakt (per sessie kunt u 2 geluidsbestanden gecombineerd afspelen). Binnen de privésfeer mag dit abonnement ook gebruikt worden voor uw (huis)dieren, kinderen en/of partner/huisgenoten/gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. U kunt niet tegelijkertijd op meerdere devices zijn ingelogd (single user).

Het premium abonnement is voor privégebruik, waarbij we er van uit gaan dat u er 1-2 x per dag gebruik van maakt (per sessie kunt u 2 bestanden gecombineerd afspelen). Binnen de privésfeer mag dit abonnement ook gebruikt worden voor uw (huis)dieren, kinderen en/of partner/huisgenoten/gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. U kunt niet tegelijkertijd op meerdere devices zijn ingelogd (single user).

Het professional abonnement is voor professioneel/beroepsmatig gebruik, waarbij per gebruiker tot 50 sessies per week kunnen worden afgespeeld. U kunt niet tegelijkertijd op meerdere devices zijn ingelogd (single user). U krijgt in de toekomst de mogelijkheid deel te nemen aan ons affiliate programma, wanneer uw cliënten, collega’s of anderen vanuit uw netwerk zich via u op ons platform abonneren.

  • We hebben uw adres nodig voor boekhoudkundige doeleinden. Het adres dient vermeld te worden op de factuur.
  • Wij moeten een fysiek adres hebben voor het geval er bijvoorbeeld betalingsproblemen ontstaan of als wij u niet meer digitaal kunnen bereiken.
  • Ook hebben wij uw adres nodig voor het bepalen van het btw tarief dat op u van toepassing is.
Winkelwagen