Over Information Medicine

Informatiegeneeskunde is een relatief nieuwe vorm van geneeskunde – het is in onze visie dé geneeskunde van de toekomst. Het spreekt met harmonische frequenties in de vorm van geluid en licht, heel direct je zelfhelende vermogen en de interne intelligentie in je lichaam aan. Dit maakt heling op het diepste niveau mogelijk: van body, mind & spirit. 

Meer informatie over wat Information Medicine is en hoe het werkt, vind je hier.

Informatiegeneeskunde is een nieuwe vorm van geneeskunde. Er is nog veel onbekend over hoe frequenties in de vorm van elektromagnetische straling en geluidsgolven ons lichaam en directe omgeving positief of negatief kunnen beïnvloeden. Wij baseren onze bevindingen op diverse gepubliceerde wetenschappelijke artikelen en onderzoeken (zie pagina Wetenschap). Ook zetten we zelf wetenschappelijke pilot studies op, in samenwerking met de Holistische praktijk voor Dier & Mens Den Hoek. Meer informatie over onze lopende en afgeronde studies vind je op onze pagina Wetenschap. Onze bevindingen uit de praktijk zijn zeer goed, daarom willen we deze nieuwe vorm van behandelen met frequenties voor een breder publiek beschikbaar maken. De geluidsbehandelingen zijn echter (nog) niet geregistreerd als medisch product.

De informatie op deze website is van algemene aard en houdt geen rekening met iemands persoonlijke omstandigheden of situatie. Voor medisch advies dien je altijd een geregistreerde gezondheidsprofessional of arts te raadplegen. Informationmedicine.org claimt niet en is niet van plan te beweren dat informatie op deze website en het gebruik van geluidsbehandelingen die via deze website worden aangeboden, een vervanging is van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling van een geregistreerde gezondheidsprofessional of arts.

Raadpleeg bij vragen of twijfels over een medische klacht, ingreep, behandeling of ziekte altijd je eigen arts of zorgverlener. Alle informatie op deze website is van algemene aard en Information Medicine claimt niet en beoogt niet te beweren dat het gebruik van geluidsbehandelingen kan voldoen aan individuele verwachtingen of aannames.

Op onze pagina wetenschap vind je de meest recente artikelen en bevindingen van wetenschappelijke onderzoeken naar het behandelen met harmonische frequenties.

Enkele bevindingen van onze eigen onderzoeken in 2022-2023:

Het gebruik van Information Medicine laat een verbetering zien op niveau van het microbioom. In vergelijking met een controle groep, liet de groep mensen die gedurende 12 weken behandeld werd Information Medicine (de programma’s regeneratie, spijsvertering en stofwisseling en alignment) een toename zien van de butyraat producerende bacteriën in de darm. Dit is een positief effect want de butyraat producerende bacteriën zijn betrokken bij o.a. de regulatie van het immuunsysteem, zorgen ervoor dat de darmwand gezond blijft en spelen een rol in de mentale gezondheid.

In vergelijking met een controle groep, liet de groep mensen die gedurende 12 weken behandeld werd met Information Medicice (de bestanden regeneratie, spijsvertering en stofwisseling en alignment) een toename zien van de Akkermansia bacterie in de darm. Na 3 maanden was bij 40% van de deelnemers van de Information Medicine groep deze Akkermansia bacterie in hoger aantal aanwezig versus 10% in de placebogroep. Dit is een positief effect want deze bacterie zorgt voor een stevige darmwand, ondersteunt de suikerstofwisseling en beschermt tegen ontstekingen in het lichaam.

Het gebruik van Information Medicine laat een verbetering zien in de manier waarop de linker en de rechter hersenhelft met elkaar communiceren. De hersenactiviteit van de Information Medicine groep vertoonden meer coherentie dan de placebogroep. Dat wil zeggen dat de verschillende delen van het brein beter met elkaar in verbinding kwamen en beter met elkaar gingen communiceren in vergelijking met de placebogroep. Hierdoor ontstaat er een verbeterde afstemming tussen de verschillende hersengebieden. Daarnaast liet de Information Medicine groep een positieve verandering zien in coherentie in een specifieke frequentieband (12-15 Hz, vooral in de conditie “ogen open”) welke belangrijk is voor de regulatie van het autonome zenuwstelsel. Deze positieve verandering indiceert een verhoogde stressbestendigheid van deze groep.

Geverifieerd vragenlijstonderzoek laat zien dat mensen die zich 12 weken behandelen met Information Medicine – voor wisselende klachten maar met de bestanden alignment en spijsvertering en stofwisseling als basis – een verbeterd emotioneel welzijn, emotionele regulatie & slaap ervaren.

Behandeling van chronische lage rugpijn met Information Medicine gedurende 12 weken: 100% van de mensen die zichzelf behandelden met Information Medicine ervoer minder pijn:

    • 57% liet een significante verbetering zien van pijnklachten
    • 43% liet ook een daling in de pijnscore zien maar dan in lichtere mate.

Informatie- en frequentiegeneeskunde is nieuw en wordt enorm populair, gezien de krachtige toename van het aanbod van allerlei frequentie-apparaten en Sound Healing-programma’s die tegenwoordig worden aangeboden. De een met nog hogere verwachtingen en veelbelovende resultaten dan de ander. Bij informatiegeneeskunde geef je je lichaam heel specifieke en intentionele informatieprikkels die bedoeld zijn om in te grijpen in alle lagen en op het hoogste niveau van het autonome aansturingssysteem van het lichaam. Dit vereist zowel uiterste zorgvuldigheid als deskundigheid.

Met lichaamseigen frequenties  in de vorm van geluid (harmonische tonen) en licht  (elektromagnetische informatie) kunnen we met onze geluidsbestanden het lichaam heel gericht informeren en op celniveau aanzetten tot communicatie, samenwerking en herstel. Het lichaam heelt zichzelf en stemt weer af op gezondheid, vitaliteit en veerkracht. De cellen komen weer ‘in tune’ met hun oorspronkelijke harmonische resonantie. Hiervoor is het essentieel dat de informatie in de vorm van frequenties zo volledig en zuiver wordt aangeboden aan het lichaam.  Wij waarborgen dit door 3 unieke aspecten:

 • Body, mind & spirit. Onze harmonische frequenties zijn werkzaam in alle lagen: body, mind & spirit. Elk geluidsbestand begint met een aardingstoon om het lichaam ontvankelijk te maken voor de informatieprikkels. Het volgt een natuurlijke opbouw vanaf de buitenste lagen naar binnen toe. Vanuit de spirituele laag (spirit) met persoonlijke en kosmische frequenties van o.a. chakra’s, connecties en familiepatronen, gaat het over naar de energetische laag (mind) met frequenties vanuit de Oosterse geneeskunde zoals de meridianen en de vijf elementen, naar de frequenties die werkzaam zijn in de fysieke laag (body) met bijvoorbeeld alle lichamelijke onderdelen van een bepaald gewricht. Door deze opbouw kan het lichaam de harmonische informatieprikkels goed opnemen.
 • Analemma. Natuurlijke frequenties volgen het ritme van de seizoenen en variëren per dag. Ze zijn afgestemd op de stand van de zon ten opzichte van de aarde. De zonnestand schuift iedere dag een stukje op en maakt door het jaar heen een analemma beweging. Natuurlijke frequenties volgen dit ritme en schuiven mee op. De analemma ziet er uit als het figuur acht en is wellicht beter bekend als het oneindigheidssymbool. Ons lichaam, en meer specifiek het water in onze cellen, is afgestemd op deze kosmische harmonie. Om werkzaam te zijn, moet de aangeboden informatie in de vorm van harmonische frequenties actueel zijn. Daarom worden de geluidsbestanden aangeboden via online streaming en gecomponeerd op het moment van afspelen.
 • Harmonics.Iedere afzonderlijke geluidsfrequentie is opgebouwd uit maar liefst 16 tonen. Het geheel vormt samen een Harmonic en is een compositie van de grondtoon met 7 boventonen die tegelijkertijd in het yin en in het yang spectrum worden afgespeeld. Computers en digitale systemen kunnen van zichzelf geen harmonische of natuurlijke frequenties produceren. Een programmeertaal bestaat simpel gezegd uit ‘nullen en enen’ die frequenties omzet in vlakke, constante en onnatuurlijke tonen. Digitale informatie wordt vaak in gecomprimeerde vorm aangeboden via o.a. MP3-bestanden. Zo gaat een deel van de informatie verloren. Het verschil is vaak niet hoorbaar, maar om informatie gericht in te kunnen zetten in de vorm van geluidstherapie, zijn de harmonische tonen essentieel! De complexe samenstelling en de natuurlijke harmonische resonantie die ontstaat tussen de 16 tonen creëert het unieke en kenmerkende golvende geluid van onze geluidsfrequenties.

Onze harmonische frequenties zijn ondersteunend, maar we hebben nog geen wetenschappelijke informatie beschikbaar over hoe de foetus hier op reageert. Daarom raden we aan tijdens zwangerschap (met name in het eerste trimester en op het einde van de zwangerschap) heel voorzichtig te zijn en de geluidsbestanden alleen af te spelen in overleg met uw eigen arts of geregistreerde gezondheidsprofessional. Hetzelfde geldt voor dieren tijdens hun dracht.

Informatiegeneeskunde is een nieuwe vorm van geneeskunde. Hoewel informatiegeneeskunde veelbelovende energetische en fysieke gezondheidsvoordelen lijkt te hebben, moet het nog steeds grondig worden bestudeerd door westerse academische, medische en psychologische gemeenschappen; daarom wordt het als experimenteel beschouwd. Zodra we meer informatie hebben over wetenschappelijke studies op dit gebied, zullen we dit uiteraard op deze website publiceren.

Winkelwagen