,

Verslaving – Stereotype gedrag

Het geluidsbestand Verslaving – Stereotype gedrag bevat de balancerende frequenties die kunnen bijdragen om stereotype gedrag tegen te gaan. Daar moet wel bij opgemerkt worden dat bij een dier de oorzaak van het ontstaan van dit gedrag wel moet worden aangepakt.

Stereotype gedrag is gedrag dat geen duidelijk doel of functie lijkt te hebben en continu herhaald wordt. Het heeft dezelfde dwangmatigheid als van een verslaving. Het is een coping mechanisme en een manier om met stress om te gaan. Het is belangrijk dit gedrag te herkennen omdat het vrijwel altijd duidt op een achterliggend probleem.

Die stress kan bijvoorbeeld ontstaan doordat een dier zijn natuurlijke gedrag niet kan vertonen. Bij honden en katten kan zich dit bijvoorbeeld uiten in steeds heen en weer lopen (ijsberen) of dwangmatig likken van de vacht. Bij paarden zijn belangrijke oorzaken voor het ontstaan van dit gedrag: te weinig beweging (te veel op stal), onvoldoende ruwvoer (het spijsverteringsstelsel is erop ingericht om gedurende de dag steeds kleine beetjes te kunnen eten) en gebrek aan contact met soortgenoten. Een paard is een prooidier en daarom een kuddedier, dat zich het veiligst zal voelen in de nabijheid van soortgenoten.  Bij paarden kan je denken aan weven, luchtzuigen en kribbebijten, staartschuren of hoofdschudden.

Het is uiterst belangrijk is om de oorzaak te achterhalen en waar mogelijk weg te nemen. Naast holistische behandeling en supplementen, zou je in het geval van kribbebijten, weven of luchtzuigen ter ondersteuning kunnen denken aan de combinatie van de geluidsbestanden Stress, Spijsvertering & Stofwisseling, Maag en Trauma emotioneel – PTSS.

 

Ter ondersteuning van het geestelijke aspect van de verslaving, kan dit bestand goed worden gecombineerd met geluidsbestanden als Nieuwe tijdlijn, Trauma emotioneel – PTSS, Uitlijnen van je verleden, Innerlijke Balans, Alignment, Freedom, Ctrl-Alt-Delete, Aarding & Ontspanning, Depressie, Stress of Protection.


Voor al onze producten en diensten geldt dat de Medical & Health disclaimer van toepassing is.
Winkelwagen