Information Medicine

Your trustfull home treatment

The science

Science image
alignment

ARTIKEL 1

Bij de tips voor het afspelen van de geluidsbestanden kun je o.a. lezen dat we aanraden om een rustig moment te creëren voor de behandeling. In dit artikel gaan we in op het ‘waarom’ en het ‘hoe dan?’.