Information Medicine

Your trustfull home treatment

Science image
alignment

Bij de tips voor het afspelen van de geluidsbestanden kun je o.a. lezen dat we aanraden om een rustig moment te creëren voor de behandeling. In dit artikel gaan we in op het ‘waarom’ en het ‘hoe dan?’.

Als je hoofd 'overal en nergens is' of als je heel druk bent in je hoofd, kan het zijn dat de behandeling met frequenties minder goed 'beklijft'. Ga er daarom echt even bewust voor zitten, probeer jezelf zo goed mogelijk te gronden/aarden en laat het gebeuren; als het bij je past probeer het dan gerust eens met een mindfullness oefening/meditatie in stilte of een rustige ademhalingsoefening. Er is veel gaande in de wereld en mogelijk ook in je privé situatie, waardoor je soms je innerlijke balans kwijtraakt. Emoties als angst, stress, frustratie, onrust en boosheid kunnen je uit je 'alignment' halen. Je bent dan minder gegrond en staat ook minder in contact met je intuïtie en de kosmos om je heen. Je hier simpelweg bewust van zijn, geeft je de mogelijkheid jezelf terug 'in alignment te brengen': oftewel jezelf fysiek en mentaal uit te lijnen. Je helpt jezelf hiermee beter in balans te blijven en bv minder energie weg te laten lekken.

Met `alignment in je spirituele as‘ bouw je zelf aan een stevige basis voor herstel, vitaliteit en geluk. Alignment helpt je beter bij jezelf te blijven en innerlijke rust te ervaren; om de vele prikkels die op ons afkomen te verwerken; om beter grenzen te stellen aan wat je wel en niet binnen laat komen; om te onderkennen wanneer emoties je verstoren; om stress en spanning te reduceren; om herstel van ziekte te bevorderen en je weerbaarder te maken en om je leven te leven zoals het is bedoeld.

Op fysiek niveau kun je jezelf in alignment brengen door geregeld even bewust in de basis chi kung houding te gaan staan.

basis chi kung houding

 

Alignment en de vijf elementen

Naast je fysieke uitlijning (body) en het jezelf gronden/aarden is de uitlijning van ‘mind en spirit’ net zo belangrijk. We zullen dit toelichten aan de hand van de Vijf Elementen.

Het systeem van de vijf elementen wordt al duizenden jaren lang in de Chinese Geneeskunde gebruikt. Uit de vijf elementen-leer zijn bijvoorbeeld de basisregels van de acupunctuur en de plaats van de acupunctuurpunten op de meridianen af te leiden. De vijf elementen is een cyclisch en dynamisch systeem, zoals de seizoenen die in elkaar overlopen. Het element Hout hoort in dit voorbeeld bij de lente, Vuur bij de zomer, Aarde bij de nazomer en wisseling van de seizoen, Metaal bij de herfst en Water bij de winter. Dit kun je naar vele andere gebieden doortrekken, van verbinding met orgaansystemen, fysieke kenmerken en karaktereigenschappen. Ieder element heeft z’n eigen kenmerken met sterktes en zwaktes. Zie o.a. het boek Paardentypen van Eric Laarakker voor meer informatie over de vijf elementen.

Hieronder staat schematisch de invloed van de vijf elementen op alignment weergegeven.

spiritual axis

 

 

 

Toelichting op de spirituele as:

In de bovenste pool van de spirituele as vinden we het element Vuur. Het Vuur vertegenwoordigt de zon, de kosmos, de Yang-energie en de kwantum informatie. In dit element huist je hogere bewustzijn, je spirit, je passie en levensvreugde. Vanuit het Vuur daalt de kosmische informatie af naar het element Water.

Het element Water is verbonden met het instinctieve bewustzijn, de Yin-energie en je wilskracht en innerlijke wijsheid. Bij verstoring van dit element wordt de kosmische informatie vanuit het Vuur niet meer ontvangen en kan angst zich gaan manifesteren. Water is de antenne, de ontvanger en doorgever van kosmische informatie. M.a.w. Water materialiseert de Kwantum Informatie. Hoe meer coherent het water is in je lichaam en omringende energieveld, des te zuiverder wordt de informatie verwerkt en doorgegeven.

Het Water stuurt de getransformeerde energie terug omhoog. De informatie passeert hierbij het element Aarde, als het centrum van onze intentie en ons interne kompas. Bij het element Aarde hoort je heldere en coherente denkvermogen, je invoelingsvermogen (empathie) en je vertering (van zowel voeding als informatie; wat neem je tot je; hoe verwerk je iets). Bij verstoring kun je last krijgen van piekeren en tobben.

Verstoring van de spirituele -verticale - as

Bij verstoring in je spirituele –verticale- as, ga je meer vanuit de horizontale – animale – as leven; dit kan allerlei lichamelijke en emotionele klachten geven. Materiële zaken als geld, status, macht en uiterlijk worden dan belangrijker dan de meer spirituele, innerlijke en energetische aangelegenheden. In de moderne Westerse maatschappij zijn er vele verleidingen en stoorzenders die je uit je verticale alignment ‘proberen te trekken’ en emoties triggeren. Emoties kunnen een stoorzender zijn die je uit je verticale as en daarmee uit je alignment halen. Je raakt als het ware het anker in jezelf kwijt. Er is niks mis met emoties, zolang deze (a) functioneel zijn, (b) in verhouding staan tot de situatie en (c) van voorbijgaande aard zijn.

De verstoring kan zich meer naar het element Hout bewegen waar woede, frustratie, stress en agressie zich doen gelden.

Of de verstoring richt zich meer de andere kant op naar het element Metaal, waar je kunt blijven hangen in verdriet en/of jezelf afsluit van je gevoelens en/of je lichaam.

De spirituele as is heel belangrijk. Met het ontvangen en doorgeven van de kosmische info, geeft het Water bewustzijn aan je handelen mee. De spirituele as helpt je om te zijn wie je hoort te zijn en te doen je wat je hoort te doen volgens je levensbestemming.

Check geregeld of je geaard en uitgelijnd bent (alignment in je spirituele as) of dat er iets (zoals emoties, stress of ergens aan blijven vasthouden) deze verticale uitlijning verstoort. Verstoring is heel natuurlijk en overkomt iedereen; de kunst is om het te herkennen en - met mildheid en zonder oordeel - jezelf weer terug te bewegen in de verticale as.

Je kunt je alignment al heel simpel verbeteren, door je hier bewust van te zijn, geregeld de basis chi kung houding aan te nemen en 3 x je hand rustig in een verticale lijn voor je lichaam langs te bewegen van je hoofd naar je buik.

In het zoeken naar de balans tussen genieten en gezond, beweging en rust, kunnen naar binnen gerichte oefeningen (Mindfulness, Ademhaling, Tai Chi, Chi Kung) je hier in helpen. Of lees ons artikel met Lifestyle tips