Information Medicine

Your trustfull home treatment

About us

Deze website en de thuisbehandelingen zijn gefundeerd op ruim 30 jaar ontwikkeling en praktijkervaring in informatiegeneeskunde. De geluidsbehandelingen die via dit platform worden aangeboden, zijn de verdienste van het pionierswerk dat Eric Laarakker met een team van (dieren)artsen, therapeuten, woonbiologen en wetenschappers in de afgelopen decennia op het gebied van holistische, systemische geneeskunde heeft verricht.  Dit platform dient om kennis te delen en om op veilige wijze onze online behandelingen en ondersteunende produkten met harmonische frequenties aan te bieden.

In de afgelopen jaren zijn vele mensen en dieren succesvol behandeld met informatiegeneeskunde via Den Hoek - Holistische praktijk voor Dier en Mens in de Bilt (Nederland). De methode is inmiddels zover ontwikkeld, dat we de geluidsbehandelingen en ondersteunende produkten via dit platform online kunnen aanbieden. Ter ondersteuning van uw behandeltraject bij Den Hoek of als volledig op zich zelf staande therapie. Kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid staan hierbij voorop.

Onze praktijk

De Holistische praktijk voor Dier en Mens Den Hoek is in 1992 opgericht door Eric Laarakker. Dit centrum is in de loop der jaren uitgegroeid tot een gerenommeerd centrum voor innovatieve en holistische gezondheidszorg met een breed team van gezelschapsdierenartsen, paardenartsen, humane acupuncturisten/therapeuten/artsen, assistentes en management staf. Alle dierenartsen/therapeuten zijn gecertificeerd en getraind in Westerse reguliere geneeskunde en holistische therapieën zoals acupunctuur, homeopathie, kruidengeneeskunde, osteopathie, chiropractie, orthomoleculaire therapie, genezing met geluid en frequenties en het gebruik van de Lecher-antenne als meetinstrument. In de loop der jaren heeft Eric samen met zijn team van artsen en therapeuten een holistisch protocol ontwikkeld waarin veel bestaande en nieuwe therapieën elkaar aanvullen. De geluidsbehandelingen zijn hier een onderdeel van. Binnen de praktijk is in de afgelopen jaren brede praktijkervaring opgedaan in het behandelen van mens en dier met helende frequenties. Met de ontwikkeling van dit platform kunnen we de geluidsbehandelingen nu ook online aanbieden. Voor meer informatie over de praktijk: www.holistischdierenarts.nl.

Eric

Over Eric Laarakker

Eric is naast holistisch dierenarts, acupuncturist, onderzoeker en ondernemer, vooral ook een pionier, vernieuwer, idealist en een vrije spirit die zich inzet om de aarde en haar bewoners met elkaar en met de kosmos terug in harmonie te brengen.

Vanuit het oogpunt van het verbeteren van de gezondheid en het welzijn voor dier en mens, heeft Eric altijd een sterke innerlijke drive gehad om de geneeskunde te vernieuwen. Het onderzoeken en behandelen met frequenties, water en elektromagnetische straling heeft hierbij altijd al zijn speciale belangstelling gehad. Aan het realiseren van dit platform over informatiegeneeskunde zijn dan ook vele jaren van onderzoek en praktijkervaring voorafgegaan.

Uitgebreide biografie Eric Laarakker.

Claudia

Over Claudia de Gooijer-Kant

Uw aanspreekpunt bij information-medicine.com is Claudia de Gooijer-Kant. Zij is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de behandelingen met elektromagnetische straling en geluidsgolven. Zij beheert en regelt de dagelijkse gang van zaken rondom deze website.

Lees hier meer over Claudia.

About-us images view